Skip to content
Menu
Menu

Zimný štadión je kompletne pripravený na štart hokejovej extraligy

Prešovský zimný štadión je opäť prístupný pre divákov. Pred prvým extraligovým zápasom tu pribudlo 3505 nových sedadiel a ďalšie technologické prvky, vďaka ktorým sa štadión premenil na moderný hokejový stánok.

Mesto Prešov slávnostne otvorilo zimný štadión, na ktorý budú mať prístup už aj diváci. Vo všetkých sektoroch pribudli nové sedadlá, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť vybavenia hokejovej haly. Zhotoviteľ po dohode s mestom zrealizoval práce v predstihu ešte pred zmluvne dohodnutým termínom, s cieľom zabezpečiť plynulý štart najvyššej hokejovej súťaže. Prvý extraligový zápas 24.9.2021 sa tak mohol uskutočniť už za účasti fanúšikov.

„Vlani sme úspešne ukončili najväčšiu rekonštrukciu zimného štadióna od jeho vzniku s cieľom vytvoriť v Prešove modernú a bezpečnú halu, ktorá bude základom pre rozvoj prešovského hokeja. Teraz oficiálne otvárame štadión aj pre verejnosť a teší ma, že fanúšikovia budú môcť sledovať prvý extraligový zápas v Prešove po 23 rokoch z úplne nových sedadiel,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Mesto Prešov získalo na nákup sedačiek dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 „Výzva pre región“ vo výške 175 000 eur. Celková vysúťažená cena sedadiel, vrátane ich montáže, je 370 044,72 eur s DPH. Vďaka verejnému obstarávaniu sa tak podarilo ušetriť z mestského rozpočtu takmer 80-tisíc eur.

Nové sedadlá spĺňajú všetky certifikované bezpečnostné kritériá. Všetky sú v tmavočervenom odtieni a sú rozdelené do troch kategórií na základné (3440 kusov), nadštandardné (48 kusov) a VIP (17 kusov). Základné sedadlá sú sklopné, bez lakťovej opierky, s minimálnou celkovou výškou 800 mm. Nadštandardné sedadlá majú navyše spoločnú opierku a minimálnu celkovú výšku 850 mm. VIP sedadlá majú samostatnú bočnú lakťovú opierku, a taktiež opierku hlavy a držiak na pohár. Ich minimálna výška je 1050 mm. Spoločným prvkom všetkých sedadiel je akustická úprava zo spodnej strany sedáku. Dodávateľom a realizátorom prác je spoločnosť PESMENPOL spol. s r.o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže.

Mesto Prešov tento rok zrealizovalo na štadióne aj inštaláciu ďalších technologických prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie podmienok vzťahujúcich sa na extraligové zápasy. Turnikety boli vybavené novým softvérom a hardvérom s nadstavbou na skenovanie vstupeniek. Pribudol tu aj nový kamerový systém s videorozhodcom, údržbou prešlo vykurovanie časti priestorov štadióna a spustená do prevádzky bola aj kompletná infraštruktúra s predprípravou pre vybudovanie bufetov. Okrem toho prešli údržbou aj kompresory a ďalšie technické zariadenia v interiéri budovy.

Proces rekonštrukcie

Mesto Prešov v roku 2020 úspešne ukončilo jednu z najnáročnejších rekonštrukcií uplynulého desaťročia. Jej cieľom bolo zachrániť a zrenovovať zimný štadión, ktorý postavili ešte v roku 1967. Odvtedy sa na objekte hokejového stánku realizovali len čiastkové úpravy. Zlá statika strechy si však vynútila kompletnú odstávku štadióna. Mesto stálo pred neľahkou  situáciou, avšak prioritou bolo štadión zachrániť, aby sa deti a mládež mohli čo najskôr vrátiť na ľad. V apríli 2018 bolo vydané stavebné povolenie na stavebné úpravy štadióna a rekonštrukciu strechy. O mesiac neskôr zostal objekt kompletne uzavretý.

Od začiatku bolo jasné, že cena za opravu objektu sa bude pohybovať v miliónoch eur. Mesto sa však odhodlalo tento nákladný projekt zrealizovať, nakoľko ide o unikátnu stavbu v celosvetovom meradle a v zahraničí sa nachádzajú iba dve podobné haly ako je prešovský zimný štadión. Celková cena rekonštrukcie bola 4 876 759,51 € s DPH. Stavebné práce na zimnom štadióne zrealizoval víťaz verejného obstarávania, ktorým je spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Nosnou časťou rekonštrukcie štadióna bola oprava strechy s plochou 4 300 m², ktorá sa vyznačuje veľmi komplikovanou konštrukciou. V rámci 1. etapy rekonštrukcie zimného štadióna sa podarilo zrekonštruovať aj vstupné priestory štadióna, nové podlahy a oceľové konštrukcie pre nové vstupy do hľadiska. Okrem toho boli osadené nové turnikety, ktoré zjednodušia vstup divákov. Osadené je aj nové osvetlenie a vzduchotechnika, čím bude zabezpečené dostatočné odvetranie priestorov zázemia. Vymenené boli aj rozvody vodovodu a kanalizácie a sociálne zariadenia.

Na fasáde pribudli nové hliníkové presklenia a vstupy. Rovnako došlo k zmene prístupu k hľadisku, čo by malo zrýchliť presun divákov do hľadiska a naopak. S výhľadom do budúcna sú pripravené rozvody pre moderný bufet, čím sa zvýši štandard poskytovaných služieb.

Zrekonštruované sú tiež chodníky z východnej strany objektu a verejné osvetlenie. Úpravou prešlo aj parkovisko a zrevitalizovali sa plochy zelene. Rekonštrukciou prešlo aj hľadisko, na ktorom boli v septembri 2021 nainštalované aj nové sedadlá.

Zdroj: presov.sk