Skip to content
Menu
Menu

Zomrel gréckokatolícky kňaz Mons. Jozef Tóth

V nedeľu, 10. apríla 2022, vo veku 97 rokov a v 54. roku kňazstva, zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoju dušu do rúk nebeského Otca gréckokatolícky kňaz, básnik a čestný dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Mons. Dr. h. c. Jozef Tóth, titulárny kanonik a stavroforný protojerej.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v Svätú a veľkú stredu 13. apríla 2022 o 13:00 v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Nepomuckého v Haniske.

Jozef TÓTH v rokoch 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Košiciach, v rokoch 1946 – 48 teológiu na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach a v rokoch 1948 – 50 na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave.

V rokoch 1950 – 54 ako politicky nespoľahlivý bol príslušníkom vojenských pracovných táborov (PTP). V období od roku 1954 až 1969 pracoval v robotníckych profesiách v Košiciach. Za kňaza ho vysvätili tajne, v roku 1969 a pastoračne pôsobil v katakombovej gréckokatolíckej cirkvi na východe Slovenska.

V rokoch 1990 – 95 prednášal systematickú vierouku, dogmatiku a náboženskú porovnávaciu vedu, zároveň bol prodekanom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, monsignore a titulárny kanonik.

Od roku 1995 žil na dôchodku v Košiciach, ale ostal čestným dekanom  Gréckokatolíckej  bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity.

Jeho nábožensko-filozofické básne v prózy  knižne vyšli až v roku 1995 pod názvom Človek Jób hovorí s diablom. Evanjelium apoštola Judáša. Napísal básnickú zbierku Piesne zo Solúna (1995, vydaná už v období totality ako samizdatová tlač), výber z poézie Dary zo Solúna (1997).

Je tiež autorom historicko-beletristickej eseje Spev košického tria (1995), ktorú napísal pri príležitosti svätorečenia troch košických mučeníkov.

Podieľal sa na tvorbe spevníka Duchovné piesne (1999), nábožensky motivované básne a prózy publikoval v časopisoch Slovo, Verbum a v gr. k. kalendároch, v oblasti publicistiky sa zameriaval na výtvarné umenie. V rkp. zatiaľ ostali jeho básnické zbierky Slnko pod zemou, Posolstvo, Žalmy, Babylonské piesne a miniromán Ďuro Čečko.

Česť jeho pamiatke