Skip to content
Menu
Menu

Župa bude investovať aj do krajskej knižnice a DJZ

Prečítať článok

(ako) – Krajskí poslanci včera na online rokovaní schválili päť investičných akcií, ktorých hodnota presahuje jeden milión eur. Hlasovanie bolo hladké. Uznesenie podporilo 54 poslancov, nikto nebol proti, ani sa hlasovania nezdržal, traja nehlasovali. Pre Prešov je to dobrá správa. V hre je totiž krajská knižnica aj DJZ.

V rámci piatich schválených projektov má ísť o rekonštrukciu a modernizáciu multifunkčnej budovy vo Vranove nad Topľou, rekonštrukciu objektu prešovskej krajskej knižnice či o vynovenie vstupnej presklenej časti novej budovy DJZ. Školský internát v Bijacovciach (okres Levoča) bude prerobený na účely dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Ďalšou investíciou je sídlo Strednej športovej školy na Kukučínovej ulici v Poprade. V tomto prípade ide o kúpu dostavaného areálu Active Zone v Poprade s budovou školy, tréningovej hokejovej haly, multifunkčnej športovej haly, internátu, jedálne, priestorov pre regeneráciu, posilňovne a pohybového štúdia, ako aj o vybudovanie vonkajšieho športového areálu s atletickou dráhou a ihriskami.

Zrekonštruujú tri domy na Slovenskej ulici

Prešovská Knižnica P. O. Hviezdoslava v súčasnosti poskytuje svoje služby na troch rôznych miestach v centre mesta. Neplní tak funkciu komunitného kultúrno – vzdelávacieho centra, absentuje medzigeneračné rodinné poslanie knižnice. Zlý a zastaralý technický stav detského oddelenia Slniečko odrádza detských čitateľov od návštev knižnice a ťažko sa realizujú v takýchto podmienkach potrebné projekty na podporu čítania detí a mládeže.

Zámerom je preto zrekonštruovať domy č. 18, 20, 22 na Slovenskej ulici, ktoré sú v majetku PSK a presťahovať tam všetky služby. Knižnici sa tak znížia prevádzkové náklady, ktoré teraz uhrádza za prenájom priestorov, podstatne sa zlepší logistika kníh a vznikne dôstojný priestor na rôzne knižničné aktivity.

Projekt knižnice s rozpočtom za 4,9 milióna eur je zo všetkých piatich zámerov najviac rozpracovaný. Projektová dokumentácia už existuje a prebieha proces vydania stavebného povolenia. Vo februári by sa mohlo začať verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a zhruba na jeseň by mohli začať.

Foto: archív DJZ v Prešove.

Čo sa zmení v divadle?

Budova nového divadla bola daná do užívania v roku 1990. Objekt svojou originálnou koncepciou, konštrukčným a materiálovým riešením predbehol technické a technologické možnosti socialistického stavebníctva, ale obvodové konštrukcie a sklenené fasádne výplne v súčasnosti prejavujú značné známky porúch. Napokon, majú už 30 rokov. Nevhodné konštrukčné riešenie z minulosti spôsobuje praskanie sklenených výplní a nežiadúcu infiltráciu do interiéru objektu.

Po obnove za 1,8 milióna eur by mali byť sklenené výplne jednotlivých polí navrhnuté z trojskla. Investičnou akciou bude zrekonštruovaná presklená divácka časť objektu novej budovy, vrátane nosných prvkov, odstránia sa tepelné mosty a posilnia statické prvky.

Budú sa tiež rekonštruovať rozvody kúrenia v podlahe okolo presklených častí, prípadne sa do niektorých častí fasády doplnia klimatizačné jednotky. V súčasnosti ešte len prebiehajú rokovania na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. So začiatkom realizácie obnovy sa počíta až začiatkom roka 2022.