Skip to content
Menu
Menu

Župa podporí dvesto projektov sumou pol milióna eur

O dotačných prostriedkoch z Výzvy Predsedu PSK je na tento rok rozhodnuté. Úspešní žiadatelia si rozdelia sumu pol milióna eur v štyroch programoch.

Celkovo 199 projektových zámerov bolo úspešných vo Výzve Predsedu PSK, medzi ktoré sa tento rok rozdelilo 500-tisíc eur. Najviac žiadostí bolo v programe kultúra, kde predseda kraja podporil 114 zámerov. Nasledujú programy šport, kde dotačné peniaze pomôžu 59 projektom, rodinná samospráva so 17 a sociálne služby s deviatimi úspešnými žiadateľmi.

„Za pol milióna eur sa zrealizujú zmysluplné projekty v našom kraji a ja som rád, že som k tomu mohol prispieť. Zrekonštruujú sa kultúrne domy a sociálne zariadenia, opravia sa fasády, vybudujú sa detské a workoutové ihriská, uskutočnia sa športové a kultúrne podujatia,nakúpia sa pomôcky pre sociálne zariadenia, či uskutočnia sa rôzne tábory a podujatia pre rodiny. Teší ma, že som mohol podporiť projekty, vďaka ktorým bude život v našom kraji kvalitnejší,“ skonštatoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Do Výzvy Predsedu PSK prišlo celkovo 335 žiadostí, z toho bolo 199 podporených, 121 nepodporených a 15 zamietnutých. Medzi 59 projektov v programe šport sa rozdelilo takmer 136-tisíc eur a medzi 114 kultúrnych zámerov 297 500 eur. Dokopy deväť projektov v programe sociálne služby získalo finančnú podporu vo výške 21 700 eur a 17 projektov v programe rodinná samospráva takmer 45-tisíc eur.

Výzva Predsedu PSK je len jednou zo štyroch grantových schém kraja. Samospráva poskytuje dotácie aj v rámci Výzvy Poslancov PSK, kde sa v tomto roku rozdelilo 1,86 miliónov eur. Rekordne vysoká suma 3,7 miliónov eur je určená na Výzvu pre región, o ktorej bude rozhodovať zastupiteľstvo na najbližšom júnovom rokovaní. Tohtoročnou novinkou je Výzva participatívny rozpočet s alokáciou 130-tisíc eur, o ktorej rozhodla verejnosť v apríli.

Lea Heilová