Skip to content
Menu
Menu

R. Sulík: Našou úlohou je vyplácať dotácie, nie robiť rozhodcu medzi nájomcom a prenajímateľom

Prečítať článok

Rezort hospodárstva pokračuje v efektívnom poskytovaní dotácií na nájomné. V rámci prvej a druhej vlny už ministerstvo vyplatilo 30 825 žiadostí v celkovej sume 56,8 milióna eur. Vzhľadom na niektoré medializované informácie MH SR zdôrazňuje, že jeho úlohou je predovšetkým čo najrýchlejšie vyplácať peniaze podnikateľom, ktorých prevádzky boli zatvorené alebo obmedzené.

Systém dotácií na nájomné je výsledkom politickej dohody a od začiatku je postavený najmä na dohode nájomcu a prenajímateľa. „Nedokážeme uchrániť ani nájomcu ani prenajímateľa pred tým, ak mu ten druhý nevychádza v ústrety alebo nebodaj robí zle. Žiaľ, nie je v našich možnostiach a ani kompetencii robiť rozhodcu medzi dvomi stranami a neprimerane obraňovať alebo zvýhodňovať jedného či druhého,“ vysvetlil minister hospodárstva Richard Sulík.

„Áno, zachytili sme informácie o rôznych nekalých praktikách. Napríklad niektorí prenajímatelia chceli 50 % nájmu od nájomníka a zvyšných 50 % sumy od štátu. Toto je však buď neporozumenie základnej podmienky pre dotáciu alebo pokus získať neoprávnený prospech. Sú to však ojedinelé prípady a neznamená to, že nefungujú nájmy,“ doplnil minister, ktorý tiež zdôraznil, že štát svojimi opatreniami vstúpil do právneho vzťahu dvoch podnikateľských subjektov, pričom obidva tieto subjekty – nájomcu aj prenajímateľa – v istej miere obmedzil.

„V danej situácii sme sa snažili nájsť riešenie, v ktorom by sme dosiahli vyváženosť týchto obmedzení tak, aby žiadna zo zmluvných strán nebola neprimerane zvýhodnená. Nakoľko ide z legislatívneho hľadiska o veľmi citlivú tému, nechceli sme prísť s nariadením, ale s motiváciou nájsť dohodu medzi zmluvnými stranami na niektorej z ponúknutých možností,“ upresnil Richard Sulík.

Prípadné spory si tak podľa ministra musia vyriešiť medzi sebou. „Ak to presiahne hranicu legálnosti, mali by sa obrátiť na príslušné orgány,“ doplnil šéf rezortu hospodárstva.

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, alebo sa na zľave nedohodnú vôbec, nájomca bude mať možnosť zaplatiť nájomné za obdobie sťaženého užívania v 48 mesačných splátkach po skončení mimoriadnej situácie, najneskôr však od 1. apríla 2021.

Súčasný model pomoci teda rozkladá problém z obmedzenej činnosti na tri strany – prenajímateľa, nájomcu a štát. Prenajímateľ aj nájomca sa ocitli v ťažkej situácii a malo by byť v ich záujme dosiahnuť dohodu v rámci svojich možností, ktorá im s pomocou štátu zabezpečí ďalšie fungovanie.

Ak sa dohodnúť nedokážu, štát by nemal dlhodobo zasahovať do ich vzťahu neprimeranou ochranou jedného z účastníkov, čím by mohol zablokovať podnikateľské možnosti toho druhého.

Pripomíname, že minulý rok prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci svojich opatrení s ochranou nájomcu. V prípade, ak nájomca v dôsledku koronakrízy neuhradil nájomné za obdobie od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, nezaplatenie nemohlo byť dôvodom na ukončenie nájomnej zmluvy do 31. 12. 2020. Rezort spravodlivosti však toto opatrenie na tento rok nepredĺžil.

Zdroj: Tlačový odbor MH SR