Skip to content
Menu
Menu

RADNICA RIEŠI PROBLÉM SO ŽOBRAJÚCIMI DEŤMI A RODINAMI, PODÁVA IM POMOCNÚ RUKU

V reálnom živote sa už každý z nás stretol s tým, že v centre mesta aj pri nákupných centrách natrafil na deti, ktoré žobrú peniaze, aj matky s malými deťmi, ktoré drankajú od ľudí financie údajne na jedlo či plienky. Sú aj takí, ktorí tvrdia, že chcú len jedlo alebo pár mincí na cestovné. Je ich v meste čoraz viac.
Radnica sa týmto problémom intenzívne zaoberá už niekoľko mesiacov. „Mnohí z nás vnímajú bezbranné deti veľmi citlivo a majú snahu im pomôcť. Mesto Prešov pri vykonávaní monitoringov zistilo, že ide o matky a deti, ktoré často majú trvalý pobyt mimo mesta Prešov,“ uviedla vedúca odboru služieb pre občanov Mária Humeníková. Podľa jej názoru má mať sociálna pomoc celoplošný charakter a pri jej poskytovaní musí byť vytvorený systém, ktorý by posilnil sociálny status jednotlivca i rodiny a pomohol v neľahkej situácii. Zorganizovali preto pracovné stretnutie s odborníkmi a na rokovanie prizvali aj zástupcov obcí, z ktorých žobrajúci obyvatelia najčastejšie prichádzajú. Mesto tak nadviazalo spoluprácu a dohodlo sa so starostom Jarovníc Floriánom Giňom a terénnymi sociálnymi pracovníkmi z Jarovníc, Lipian a Sabinova na spôsobe komunikácie a možnosti práce s ľuďmi, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú pomoc.
Ľuďom odkázaným na pomoc pomáhajú
Zástupcovia okolitých obcí informovali, že na ich území, rovnako ako v meste Prešov robia zbierky šatstva, obce spolupracujú s potravinovou bankou i s charitou, aby pomohli ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc. Spoločne sa dohodli na systéme komunikácie s konkrétnymi osobami z obcí, aby bola sociálna práca čo najintenzívnejšia a najadresnejšia, aby nemuseli hľadať pomoc v Prešove.
Humanitárna pomoc a obedy
Mesto v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou v Prešove informovali verejnosť o poskytovaní bezplatných obedov v priestoroch Charity na ul. Pod Táborom. Ďalšie organizácie a občianske združenia na území mesta ponúkajú a realizujú humanitárnu pomoc, a tiež poskytujú oblečenie zadarmo či teplý čaj. Mesto Prešov aktívne spolupracuje aj so zástupcami fakultnej nemocnice.
„Preverením poskytovania sociálnej pomoci v praxi sa zistilo, že väčšina týchto sociálne odkázaných ľudí je z okolitých obcí a nie je výnimkou, že poskytovanú stravu odmietajú a nemajú ani záujem vziať ju svojim deťom. Ich zámerom je najmä získať finančné prostriedky, ktorých účelné využitie je otázne,“ upozornila Mária Humeníková. Dodala, že každý občan má právo na sociálne dávky a príspevky k nim, aby si dokázal zabezpečiť základné životné potreby.
Sociálna pomoc ako spoločný cieľ
Radnica chce spolupracovať s ďalšími organizáciami či jednotlivcami a ich spoločným cieľom bude sociálna pomoc. Fenomén žobrania nie je nič nové. V rôznych obdobiach spoločenského vývoja sa jeho intenzita menila a pravdepodobne nezanikne nikdy. Je tu však snaha riešiť to systematicky, aby chudobní ľudia neboli nútení žobrať, ale aby hľadali riešenia v súlade so zákonom.
Anna Košuthová
Ilustračné foto: www