Skip to content
Menu
Menu

Reakcia MF SR na tvrdenia niektorých predstaviteľov miest a obcí

Prečítať článok

MF SR s prekvapením vníma vyjadrenia niektorých predstaviteľov miest a obcí v súvislosti s vplyvom zavedenia opatrení na pomoc rodinám a deťom na samosprávy. Obzvlášť preto, že primátori a starostovia boli na ostatnom rokovaní ubezpečení zo strany ministerstva financií o trvalom raste príjmov samospráv aj po zavedení daňového bonusu. Rovnako ministerstvo financií ubezpečilo a ponúklo zástupcom samospráv, že rezort je otvorený diskutovať o zavedení vhodných podporných a kompenzačných opatrení zo strany štátu pre komunálnu sféru.

Ministerstvo financií musí odmietnuť vyjadrenia predstaviteľov samospráv, ktorí tvrdia, že zavedenie opatrení zníži objem financií v samosprávach. Takéto tvrdenia sú zavádzajúce a nie sú pravdivé.

Ministerstvo financií opätovne zdôrazňuje, že príjmy samospráv (z dane z príjmov fyzických osôb – DPFO) budú aj po zavedení opatrení vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným (3,44 mld. €), pričom vzrastú na 3,53 mld. €. V ďalších rokoch aj po zavedení reformy porastú na 3,58 mld. € (2023), 3,60 mld. € (2024) a 3,87 mld. € (2025).

Ministerstvo financií SR sa tak ohradzuje voči tvrdeniam, že samosprávy budú mať menej finančných zdrojov a pripomína, že aj predstavitelia samospráv by sa pri svojej argumentácii mali držať čísel a faktov.

Ministerstvo financií SR navyše pri rokovaniach ubezpečilo predstaviteľov samospráv, že rezort financií je pripravený v odôvodnených prípadoch rokovať o poskytnutí primeraných kompenzačných opatrení, napríklad v podobe:

  • úpravy využitia rezervného fondu v roku 2022,
  • možnosti poskytnutia kompenzačných návratných výpomocí vo vzťahu k rastu cien energií,
  • v odôvodnených prípadoch je MF SR pripravené znížiť finančnú záťaž miest, obcí a samosprávnych krajov odpustením časti poskytnutých návratných výpomocí z minulosti,

Ministerstvo financií SR preto očakáva kvantifikácie jednotlivých dotknutých miest a obcí pre potreby rokovaní o vyššie uvedených kompenzačných mechanizmoch.

Nie je preto pravda, že ministerstvo financií obchádza a zaťažuje samosprávy. MF SR naopak nad rámec svojich povinností ponúka samosprávam pomocnú ruku. Podobne ako to bolo v roku 2020, keď rezort financií poskytol pomoc pre celkovo 1 727 miest, obcí a VÚC v sume 151 919 185 €.

Ich podrobný zoznam aj s výškou pomoci: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/finalny-zoznam-miest-obci-ktorym-sme-schvalili-pomoc.html

V tejto súvislosti len pripomíname, že dandanú pomoc vtedy nevyužilo alebo nemuselo využiť ďalších 1 207 samospráv, čo poukazuje na to, že ich finančná kondícia nebola ohrozená.

Ďalším dôležitým faktom je to, že obce dosiahli v roku 2021 prebytok bežného rozpočtu v sume 420,4 mil. €, čo na celkovo poukázanej sume DPFO 2  294,6 mil. € predstavuje približne 18,3%. VÚC dosiahli v roku 2021 prebytok bežného rozpočtu 138,0 mil. €, čo na celkovo poukázanej sume DPFO 983,4 mil. € predstavuje približne 14%.

Napriek týmto skutočnostiam platí, že Ministerstvo financií SR je naďalej pripravené so samosprávami rokovať a očakáva individuálne kvantifikácie dotknutých miest obcí a VÚC. Očakávame tiež konštruktívnu diskusiu s dôrazom na spoločnú zodpovednosť voči občanom, rodinám a deťom.

Zdroj: Ministerstvo financií SR