Skip to content
Menu
Menu

Rezort práce pomáha dlžníkom zbaviť sa dlhov

(pv) – Zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavili v Prešove národný projekt s názvom Bezplatné dlhové poradenstvo za účasti ministra práce Milana Krajniaka, predsedu NR SR  Borisa Kollára a ich spolupracovníkov.  Ľudia, ktorí sa pre zadlženie ocitnú v ťažkej životnej situácii môžu využiť ktorúkoľvek z Bezplatných dlhových poradní, ktoré sú aktuálne zriadené v 20 slovenských mestách, no časom k nim pribudnú ďalšie. C celkovo ich bude až 46.

Zaujímalo nás, prečo sa prezentácia Bezplatných dlhových poradní konala práve v Prešove.

„ Dôvod je ten, že v Prešovskom kraji je dlhodobo najviac zadlžených občanov. Keďže pôsobím v Prešove, je aj mojím záujmom, aby sme čo najviac pomohli týmto občanom a zamedzili tak ďalším zbytočným exekučným konaniam,“ uviedol poslanec NR SR Jozef Lukáč.

Na otázku koľko takých poradní plánuje rezortné ministerstvo v kraji otvoriť odpovedal, že aktuálne sú otvorené 4, konkrétne v okresoch Prešov, Bardejov, Poprad a Vranov nad Topľou. „ V krátkom čase otvoríme poradne v Kežmarku a Humennom a od 1.7.2022 budú otvorené poradne v Stropkove a Starej Ľubovni,“ dodal Jozef Lukáč.

 

Prvá poradňa bola otvorená v Prešove ako pilotný projekt ešte v januári 2021.

„Bezplatné dlhové poradne sú určené prioritne pre ľudí, ktorí sú preúverovaní a majú problém so splácaním pohľadávok. V týchto poradniach je pripravený pomôcť ekonóm, právnik a psychológ. Títo odborníci sa venujú klientom osobne, majú na nich po dohode so samotným klientom vyhradený čas. Cieľom týchto poradní je zmeniť postoje a správanie klienta v jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti,“ vysvetlil Marek Košč.

Zaujímalo nás tiež, či existuje štatistika o tom, koľkým ľuďom už dokázali v pilotnej  poradni pomôcť. „Od januára 2021, kedy sa otvorila prvá poradňa v Prešove, sme v rámci Slovenska pomohli zhruba 810 klientom aj napriek nepriaznivej COVID situácii. Predpokladám, že toto číslo bude masívne rásť, keďže až v tomto období sa otvárajú ostatné poradne po celom Slovensku a začala aj masívna mediálna kampaň,“ povedal Marek Košč.

Kto klientom pomáha? 

„V každej dlhovej poradni v rámci Slovenska pracujú odborní poradcovia z oblasti ekonomiky, psychológie a práva. Dlžníkom pomôžu pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádzajú, vytvoria analýzu dlhov, nájdu najlepšie riešenie ako splácať dlhy, naučia klienta osvojiť si základy finančnej gramotnosti a zodpovednosti, zadlžovania a tiež psychicky zvládať finančné problémy,“ konkretizoval fungovanie poradne riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove Matúš Fedor.

V Prešove bezplatnú dlhovú poradňu nájdu dlžníci na Duchnovičovom námestí č. 1, na e-mailovej adrese bdp.po@upsvr.gov.sk, tel.: 0907 801 411. Môžu sa však obrátiť o pomoc na ktorúkoľvek dlhovú poradňu na Slovensku. Pre región Východ dlhové poradne nájdu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny aj v Bardejove, Košiciach, Michalovciach, Poprade, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Vranove nad Topľou.

Riaditeľa prešovského úradu práce sme sa opýtali, aké skúsenosti s klientmi doteraz majú a či má tento projekt zmysel.

„Z doterajších poznatkov môžem povedať, že projekt má svoje opodstatnenie. Od samotného spustenia tohto projektu úzko spolupracujeme s prešovskou dlhovou poradňou. Prvých klientov dlhová poradňa v meste Prešov privítala v mesiaci júl 2021. V prvej fáze spolupráce bolo prvoradé vyhľadávať a získavať klientov, preto úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe vlastných informácii a databáz začal oslovovať potencionálnych klientov a informoval ich o možnostiach riešenia ich nepriaznivej finančnej situácie práve prostredníctvom dlhovej poradne. O vzájomnej spolupráci úradu s dlhovou poradňou svedčí aj skutočnosť, že doposiaľ, aj napriek pomerne krátkej dobe trvania, poradňa riešila 80 klientov tunajšieho úradu,“ popísal skúsenosti šéf prešovského úradu práce Matúš Fedor.

Aby sa informácie o činnosti poradní dostali k čo najširšiemu okruhu dlžníkov, informácie podávajú aj zamestnanci úradu práce pri kontakte s klientmi na úrade aj v rámci terénnej  sociálnej práce.

Foto: NR SR