Skip to content
Menu
Menu

Návrh na znovuzavedenie práva na opravu vníma Slovenský syndikát novinárov ako nepochopenie potreby upokojenia spoločnosti

Prečítať článok

7.6.2024 (SITA.sk) – Slovenská národná strana (SNS) predložila do parlamentu návrh legislatívnych zmien, podľa ktorých by sa mal opätovne zaviesť inštitút „práva na opravu“, ktorý nahradí súčasné „právo na vyjadrenie“.

Podľa Slovenského syndikátu novinárov sa návrh javí skôr ako získavanie si ďalšieho mediálneho priestoru či nepochopenie potreby upokojenia spoločnosti v aktuálnom období.

„Naposledy bolo právo na odpoveď zakomponované do predtým platného Tlačového zákona v období rokov 2019 – 2022, pričom už vtedy sa diskutovalo o jeho možnom prínose, respektíve obmedzení pre dotknuté právnické či fyzické osoby. Ak máme riešiť poškodenie dobrého mena či zverejnenie nepravdivej informácie v prípade politických reprezentantov, vidím efektívnejší postup v posilnení existujúcich kapacít regulačných a samoregulačných orgánov,“ uviedol pre agentúru SITA predseda Slovenského syndikátu novinárov Daniel Modrovský.

Návrh predkladajú štyria poslanci

Návrh novely zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie predkladajú poslanci Roman Michelko, Rudolf Huliak, Andrej Danko a Adam Lučanský.

Právo na opravu by malo podľa nich umožniť fyzickým a právnickým osobám žiadať o uverejnenie opravy nepravdivých alebo neúplných skutkových tvrdení, ktoré zasahujú do ich cti, dôstojnosti alebo dobrej povesti.

„Jeho opätovné zavedenie do legislatívy je odpoveďou na aktuálnu spoločensko-politickú situáciu s cieľom posilnenia ochrany osobnostných práv fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb pred nepravdivými alebo neúplnými informáciami uvedenými v periodických publikáciách a agentúrnych servisoch,“ zdôvodňujú navrhovanú zmenu poslanci.

Zverejnenie opravy

Návrh zákona upravuje podmienky, za ktorých môže fyzická alebo právnická osoba žiadať o uverejnenie opravy. Oproti doterajšej právnej úprave sa upravuje lehota na podanie žiadosti o uverejnenie opravy, a to na osem dní od uverejnenia nepravdivého alebo neúplného tvrdenia.

Žiadosť musí obsahovať návrh znenia opravy, identifikáciu vydania, popis skutkového tvrdenia a uvedenie pravdivého tvrdenia. Oprava musí byť uverejnená do troch dní od doručenia žiadosti alebo v inej primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 60 dní.

Ak médiá nedodržia podmienky na uverejnenie opravy alebo ju nezverejnia vôbec, dotknutá osoba si bude môcť na súde uplatniť aj právo na primeranú peňažnú náhradu.

Viac k témam: Médiá, Novela zákona, Slovenský syndikát novinárov (SSN)
Zdroj: SITA.sk – Návrh na znovuzavedenie práva na opravu vníma Slovenský syndikát novinárov ako nepochopenie potreby upokojenia spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.