Skip to content
Menu
Menu

Poslanci parlamentu sa čoskoro budú zaoberať novelou zákona o Horskej záchrannej službe, Migaľ chce zabrániť zneužívaniu jej označenia

Prečítať článok

9.6.2024 (SITA.sk) – Poslanci parlamentu sa budú na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi so začiatkom 11. júna zaoberať novelou zákona o Horskej záchrannej službe (HZS) z dielne koaličného poslanca Samuela Migaľa (Hlas-SD).

Jej cieľom je upraviť viaceré problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú snahu zabrániť zneužívaniu označenia Horská záchranná služba a tiež znaku Horskej záchrannej služby. Zároveň sa majú detailnejšie špecifikovať úlohy a oprávnenia HZS, aby sa predišlo nesprávnym výkladom.

V praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov HZS a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj osôb odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti, je jedným z predpokladov úspešného výkonu záchrany v horách,“ tvrdí Migaľ.

Ďalšie úpravy

Poslanec chce ďalej návrhom upraviť použitie finančných prostriedkov získaných za výkon záchrannej činnosti, ich použitie je viazané na rozpočtový rok. Reklasifikovanie týchto prostriedkov na prostriedky podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa HZS umožní efektívnejšie realizovanie výdavkov.

Taktiež by sa mali upraviť pravidlá registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov SR a zakotviť disciplinárna právomoc k osobám vykonávajúcim horskú vodcovskú činnosť. Kompletným schválením návrhu sa rozšíri rozsah vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách a podmienky vykonávania horskej vodcovskej činnosti.

Okrem toho sa zriadi stavovská organizácia Asociácia horských záchranárov, ktorej úlohou bude vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a taktiež hájiť záujmy svojich členov.

Odborná príprava a skúška

Zaviesť by sa mala aj povinnosť pre osoby, ktoré pri záchrannej činnosti mimo pôsobnosť HZS používajú lanovú techniku, absolvovať odbornú prípravu a skúšku.

Navrhuje sa taktiež rozšíriť rozsah horskej sprievodcovskej činnosti o výcvik sprevádzaných osôb na lavínových kurzoch, kurzoch zameraných na bezpečný pohyb v horách, ako sú napr. kurzy základného pohybu na snežniciach, kurzy prežitia v horách alebo kurzy orientácie a navigácie v teréne.

Výcvik pohybu na trasách

Rozšíriť by sa mal rozsah horskej sprievodcovskej činnosti aj o výcvik pohybu na trasách, ktoré sú zabezpečené technickými prostriedkami.

Výcvik môže byť vedený len na trasách, ktoré spĺňajú podmienky, musia byť prístupné pre širokú turistickú verejnosť a nie len pre odbornú verejnosť, ako sú napr. horolezci. Výcvik musí byť vedený bez nutnosti použitia horolezeckého výstroja a horolezeckej výzbroje a iba s použitím tzv. „ferratového setu“,“ uvádza sa v predloženom návrhu.

Určenie lokalít

Návrhom sa vytvára legislatívny rámec a proces na určenie lokalít v treťom až piatom stupni ochrany prírody pre činnosti vykonávané v súvislosti s vykonávaním horskej vodcovskej a horskej sprievodcovskej činnosti, ktoré sú regulované osobitným predpisom a ktoré sa vykonávajú výlučne v spomenutých stupňoch ochrany prírody.

Zároveň sa určujú aj lokality, v ktorých môžu športoví odborníci vzdelávať širokú verejnosť najmä v športoch, ako sú horolezectvo alebo skialpinizmus. Táto úprava súvisí s faktom, že návštevné poriadky upravujú podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku, ale nie o komerčných aktivitách na týchto územiach. Touto úpravou sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť uvedených činností s minimálnou administratívou pod plnou kontrolou orgánov ochrany prírody,“ tvrdí poslanec.

Viac k témam: Novela zákona, Poslanec
Zdroj: SITA.sk – Poslanci parlamentu sa čoskoro budú zaoberať novelou zákona o Horskej záchrannej službe, Migaľ chce zabrániť zneužívaniu jej označenia © SITA Všetky práva vyhradené.