Skip to content
Menu
Menu

Poslanci zastupiteľstva košickej župy schválili druhú úpravu krajského rozpočtu

Prečítať článok

24.6.2024 (SITA.sk) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo druhú úpravu krajského rozpočtu. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, do zmien sa premietli rozpočtové opatrenia predsedu KSK.

Ide napríklad o zvýšenie bežných príjmov, použitie rezervného fondu, použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, a tiež presun z centrálnej rezervy, presuny z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov či presuny medzi odvetviami.

Bežné príjmy sa zvýšili o viac ako 695-tisíc eur, bežné výdavky o takmer 966-tisíc eur. Kapitálové príjmy boli navýšené o viac ako 2,1 milióna eur, kapitálové výdavky o vyše 2,6 milióna eur. Zmena nastala aj v príjmových finančných operáciách.

Zmeny v rozpočte

Poslankyňa Iveta Rušinová upozornila na to, že sa v rozpočte vykonáva mnoho zmien, poukázala na to, že zastupiteľstvo schvaľovalo zmenu rozpočtu aj na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva. Predseda KSK Rastislav Trnka po rokovaní pre médiá skonštatoval, že úprav je zhruba toľko, ako aj v minulosti.

Treba si uvedomiť, že momentálne máme historicky najviac projektov, na ktorých sa pracuje súčasne. Je ich vyše osemsto,“ ozrejmil, a dodal, že za účelom efektívneho využívania prostriedkov sa usilujú peniaze v jednotlivých položkách upravovať napríklad po nejakom odhade či po vysúťažení.

Majetkové veci

Poslanci zastupiteľstva košickej župy sa venovali aj Návrhu plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na druhý polrok aktuálneho roka. Prerokovali aj viacero majetkových vecí, rovnako vzali na vedomie aj výročné správy organizácie Košice Región Turizmus, a tiež IDS Východ, s.r.o., za vlaňajšok.

V rámci programu zastupiteľstva poslanci venovali aj vyhodnoteniu zimnej údržby ciest druhej a tretej triedy v zime 2023/2024. Z materiálu, ktorý vzali na vedomie, vyplýva, že celkové prostriedky na zimnú údržbu predstavovali čosi vyše 6,5 milióna eur.

Zimná údržba ciest

Počas uplynulej zimnej sezóny evidovali krajskí cestári 108 výkonových dní, pričom prvá posyp bol potrebný 11. novembra 2023, posledný v apríli tohto roka v okrese Spišská Nová Ves.

V zimnej sezóne 2023/2024 bolo posypaných o 37 percent viac kilometrov ciest a o 12 percent viac ton spotrebovaného chemického posypového materiálu v porovnaní s so sezónou 2022/2023. Celkovo bolo v sezóne 2023/2024 na zimnú údržbu ciest vynaložených o 5,7 percenta viac nákladov na jeden kilometer udržiavaných ciest v porovnaní s predchádzajúcou zimnou sezónou,“ uvádza materiál.

Zvýšenie nákladov vyplývalo najmä zo zvýšenia nárastu miezd vodičov cestných motorových vozidiel v porovnaní s predošlou sezónou.

Viac k témam: Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK), Rozpočet
Zdroj: SITA.sk – Poslanci zastupiteľstva košickej župy schválili druhú úpravu krajského rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.