Skip to content
Menu
Menu

Šimkovičovej ministerstvo vyhlásilo dotačnú výzvu v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Prečítať článok

22.5.2024 (SITA.sk) – Ministerstvo kultúry vyhlásilo dotačnú výzvu v programe Kultúra znevýhodnených skupín s cieľom poskytnúť podporu kultúrnym aktivitám osôb so zdravotným postihnutím či inak znevýhodneným obyvateľom. Na realizáciu projektov je k dispozícii 980-tisíc eur, pričom 100-tisíc eur tvoria kapitálové výdavky.

Boj proti diskriminácii

Dotačný program je zameraný na viaceré aspekty kultúrneho života, vrátane podpory rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti a boja proti diskriminácii a násiliu. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 3. júna.

Som rada, že ministerstvo kultúry opäť otvára výzvu, ktorá rozširuje prístup ku kultúre a umeniu pre všetkých. Sme odhodlaní podporovať kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, aby sme vytvorili priestor pre ich hlas a kreativitu vo verejnom priestore,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).

Projekty zamerané na deti

Možnosť podať si žiadosť bude v rámci šiestich podprogramov vrátane živej kultúry, vydavateľskej činnosti a neformálneho vzdelávania. Prioritou sú podľa rezortu kultúry projekty zamerané na deti, mládež, podporu zdravia a sprístupňovanie kultúrnych formátov a kultúrnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

V súčasnej dobe digitalizácie bežného života sú vítané aj projekty zamerané na vydávanie multimediálnych nosičov, tvorbu mobilných aplikácií a publikovanie webových sídiel rozvíjajúcich kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín, výskumné projekty smerujúce k zlepšovaniu dostupnosti kultúry osobám so zdravotným postihnutím, na fyzickú aj informačnú debarierizáciu,“ tvrdí ministerstvo.

Viac k témam: Ministerka kultúry SR, znevýhodnené skupiny
Zdroj: SITA.sk – Šimkovičovej ministerstvo vyhlásilo dotačnú výzvu v programe Kultúra znevýhodnených skupín © SITA Všetky práva vyhradené.