Skip to content
Menu
Menu

Štátny tajomník Sedliak rozbehol sériu návštev v slovenských väzniciach, prvou zastávkou bol ústav v Sučanoch (foto)

Prečítať článok

26.4.2024 (SITA.sk) – Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Michal Sedliak rozbehol sériu návštev v slovenských väzniciach. Jeho kroky na začiatok smerovali do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.

Veľmi dobré hodnotenie

Ako ministerstvo pripomenulo, v minulosti bol ústav európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) veľmi dobre ohodnotený. Výbor CPT ocenil dbanie na všetky aspekty, ktoré ovplyvňujú osobnostný vývoj odsúdených. Ocenil aj režim, ktorý je mladistvým ponúkaný.

Vďaka pestrému programu a účelným aktivitám, ktoré absolvujú odsúdení každý deň, môžu väčšinu času stráviť mimo oddelenia,“ priblížilo ministerstvo spravodlivosti.

Adaptácia do normálneho života

Zariadenie v Sučanoch je partnerským ústavom národného projektu Šanca na návrat. Sedliak priblížil, že jeho cieľom je zaobchádzanie s odsúdenými vo výstupných oddieloch tak, aby sa znížili riziká sociálneho vylúčenia a tiež snaha o čo najefektívnejšiu adaptáciu odsúdených do normálneho života po prepustení a uplatnenie na trhu práce.

Sedliak ocenil, že ústav pokračuje stále v tomto duchu. Ako spresnil, dôležité je vzdelávanie odsúdených, aby si ukončili povinnú školskú dochádzku. Preto zabezpečujú rôzne formy vzdelávania či kurzy pre negramotných.

Voľnočasové aktivity

Máme špeciálnu aj klasickú základnú školu. Následne im umožňujeme štúdium na odborných školách, ktoré je ukončené záučným, výučným listom, prípadne maturitnou skúškou. Spolupracujeme s viacerými odbornými školami,“ priblížil riaditeľ ústavu Michal Hrnčiar.

Väzni sa môžu venovať aj rôznym voľnočasovým aktivitám ako záhradkárstvo, ručné práce či športové aktivity. Navštevovať môžu aj knižnicu či pravidelnú svätú omšu.

Na dennom poriadku sú každodenné vychádzky s návštevou vonkajšieho ihriska, ale majú k dispozícii aj vnútornú telocvičňu, či stolný tenis a dvakrát do roka sa tu konajú letné a zimné hry pre odsúdených,“ dodal Hrnčiar.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prevencia sociálno-patologických javov

Zariadenie ďalej organizuje stretnutia formou exkurzií a besied so základnými a strednými školami, ktoré sa zameriavajú na prevenciu sociálno-patologických javov.

Cieľom prednášok je poukázať, kam až môže viesť užívanie návykových látok, alkoholu, a s tým spojené páchanie trestnej činnosti rôzneho druhu, čiže až do výkonu trestu odňatia slobody,“ spresnil riaditeľ ústavu.

Eskortné stredisko

Ako ministerstvo ďalej popísalo, v priestoroch ústavu sa nachádza aj úsek súdom nariadenej ochrannej liečby ústavnou aj ambulantnou formou, kde sa liečia patologické hráčstvo, alkoholizmus a drogové závislosti.

Výnimočnou súčasťou areálu je aj zberné eskortné stredisko, ktoré slúži na celoštátny zvoz väznených osôb. Zvoz sa vykonáva každý utorok, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže ich rozčlenia a pošlú väzenskými autobusmi do príslušných ústavov v rámci celého Slovenska,“ doplnil Sedliak.

Likvidácia a výstavba priestorov

Ústav v dohľadnej dobe čaká likvidácia starej a výstavba novej výrobnej haly a v máji budú budovať druhú časť integrovaného bezpečnostného systému. Súčasťou bude aj prestavba vstupu do stráženého objektu ústavu.

Zväčšia sa aj priestory vjazdu pre motorové vozidlá, budú tam umiestnené najmodernejšie detekčné prvky, pribudne aj nový kamerový systém,“ dodal Hrnčiar a uzavrel, že väzenstvo si zaslúži aj investíciu do dopravy, pretože bývalou vládou neboli na tento účel vyčlenené žiadne prostriedky z plánu obnovy.

Viac k témam: Štátny tajomník, Väznica
Zdroj: SITA.sk – Štátny tajomník Sedliak rozbehol sériu návštev v slovenských väzniciach, prvou zastávkou bol ústav v Sučanoch (foto) © SITA Všetky práva vyhradené.