Skip to content
Menu
Menu

Stav ľudských práv sa na Slovensku nezlepšil, Amnesty International poukazuje na viaceré problémy

Prečítať článok

24.4.2024 (SITA.sk) – Situácia na Slovensku v oblasti ľudských práv sa v roku 2023 nezlepšila.

Organizácia venujúca sa ľudským právam Amnesty International vo svojej výročnej správe za vlaňajší rok poukazuje na viaceré problémy, napríklad porušovanie smernice o rasovej rovnosti, chýbajúce právnu definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu či nedoriešené násilné sterilizácie žien z minulosti.

Segregácia rómskych detí

Pre systematickú a dlhodobú segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní podala Európska komisia na Európsky súdny dvor v decembri žalobu voči Slovensku ako vôbec prvému štátu EÚ pre porušenie smernice o rasovej rovnosti.

Komisia sa domnieva, že Slovensko systematicky a dlhodobo „neprimerane nadmerne“ umiestňuje rómske deti do špeciálneho vzdelávacieho prúdu a systematicky dlhodobo segreguje rómske deti v oddelených školách a oddelených triedach.

Policajné násilie

Amnesty v správe ďalej upozorňuje na to, že desať rokov od prípadu brutálneho policajného zásahu v Moldave nad Bodvou zodpovedné inštitúcie neprijali žiadne systémové opatrenia na vyšetrovanie policajného násilia a predchádzanie mu.

Vo februári Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade zlého zaobchádzania so šiestimi maloletými Rómami na policajnej stanici v Košiciach roku 2009.

Slovenské súdy nezabezpečili maloletým účinný prístup k spravodlivosti a dostatočne nepreskúmali namietané ponižujúce zaobchádzanie zo strany polície, ani možný rasový motív konania. Presne rok od rozsudku a napriek tomuto rozsudku Mestský súd v Košiciach opätovne oslobodil obžalovaných policajtov.

Právna definícia znásilnenia

Slovensko ani v minulom roku neratifikovalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Právna definícia znásilnenia na Slovensku stále nie je založená na absencii súhlasu.

Parlament navyše v decembri 2023 v skrátenom legislatívnom konaní schválil novelu Trestného zákona, ktorá definíciu znásilnenia založenú na súhlase neobsahuje a ktorá vo svojom pôvodnom znení skracovala premlčacie doby za zločiny znásilnenia a sexuálneho zneužívania.

V dôsledku výrazného tlaku odbornej a širšej verejnosti vyjadreného aj v stanovisku viac ako 200 odborníčok a odborníkov Napravte zásahy do práv obetí trestných činov došlo k náprave a Národná rada SR schválila, že v prípade znásilnenia, ale aj ďalších trestných činov sa premlčacia doba meniť nebude,“ uvádza Amnesty International Slovensko.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Umiestnenie Slovenska na 43. mieste

Riaditeľ organizácie Rado Sloboda poukazuje na to, že Slovensko je v hodnotení dostupnosti reprodukčnej starostlivosti, ktoré vypracúva Európske parlamentné fórum pre sexuálne a reprodukčné práva, na 43. mieste spomedzi 52 štátov Európy.

Toto umiestnenie je hanbou a jasným znamením, že musíme zmeniť kurz,“ povedal.

Nezákonné sterilizácie

Amnesty tiež poznamenáva, že napriek oficiálnemu ospravedlneniu vlády za nezákonné sterilizácie tisícok rómskych žien v rokoch 1966 až 2004, Slovenská republika ani v roku 2023 neprijala žiadny účinný kompenzačný mechanizmus pre dotknuté ženy.

Neuskutočnil sa žiadny komplexný prieskum počtu žien, ktoré boli sterilizované bez ich informovaného súhlasu.

Národná rada 27. februára 2024 po prvom čítaní hlasovala o predloženom návrhu zákona, ktorý mal vytvoriť účinný mechanizmus na odškodnenie násilne sterilizovaných žien, návrh plénum neschválilo.

Práva transrodových ľudí

V správe sa ďalej píše, že transrodoví ľudia na Slovensku stále nemali primeraný prístup k rodovo afirmatívnej starostlivosti a k rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti.

Ministerstvo zdravotníctva do konca roka neobnovilo platnosť odborného usmernenia týkajúceho sa medicínskych tranzícií, právne tranzície boli aj naďalej podmienené medicínskou tranzíciou v rozpore s právom na sebaurčenie. Parlament neprijal návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý by aspoň čiastočne chránil niektoré práva kvír párov,“ poukazuje Amnesty.

Viac k témam: Domáce násilie, Istanbulský dohovor, Nezákonná sterilizácia, Novela Trestného zákona, Policajné násilie, Segregácia, Sexuálne zneužívanie, zákon o fiduciárnom vyhlásení, Znásilnenie
Zdroj: SITA.sk – Stav ľudských práv sa na Slovensku nezlepšil, Amnesty International poukazuje na viaceré problémy © SITA Všetky práva vyhradené.