Skip to content
Menu
Menu

Stanovisko z mimoriadneho snemu SAN

Rada Slovenskej asociácie novinárov /SAN/ uskutočnila 1. decembra 2023 Mimoriadny snem SAN, ktorý sa konal v hotely Apollo v Bratislave. Snem sa zaoberal ekonomickou situáciou na Slovensku, nesystémovým a politicky motivovaným zásahom bývalej vlády a parlamentu do umeleckých fondov ako aj nezvratnou stratou Domu novinárov v Bratislave. Tak ako každý rok Rada SAN udelila výročné ceny.

Účastníci mimoriadneho snemu SAN konštatovali, že ani po takmer 20. rokoch členstva v EÚ občania SR nepociťujú výraznejšie napredovanie. Oproti iným štátom v EÚ ide skôr o úpadok, ktorý bol najmarkantnejší za ostatné štyri roky. Veľa kolegov novinárov sa po odchode do penzie dostali do ťažko riešiteľných situácii nielen v príjmoch a výdajoch, ale aj nedostupnosťou viacerých liekov i lekárskej starostlivosti.

Delegáti snemu vyjadrili nesúhlas a protestujú proti politickému rozhodnutiu bývalej vládnucej garnitúry, ktorá opätovne zrušila 2% odvody z uzatvorených zmlúv do umeleckých fondov. Z pohľadu delegátov išlo o neprimeraný mocenský zásah štátu do existencie fondov, ktorý je takmer likvidačný. Účastníci snemu žiadajú súčasnú vládu o opravu novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch z júna 2023 a účinného od  1.júla 2023 tak, aby ho vrátila do stavu pred jeho novelizáciou. Takmer dvojročná snaha Ministerstva kultúry v podobe zriadenia Komory profesionálnych umelcov sa nestretla s podporou v kultúrnej obci, pretože nereflektovala stovky pripomienok z prípravného procesu. Plánovaná zmena MK SR do systému vniesla iba chaos, ktorý ohrozil Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení. Novinári nechápu prečo chcelo Ministerstvo kultúry rušiť, či meniť to, čo dobre fungovalo desiatky rokov na prospech novinárskej obce a ostatných, najmä bez zasahovania politikov do systému fondov.

Slovenská asociácia novinárov už viacero rokov negatívne vníma zápas o ovládnutie budovy Domu novinárov na Župnom námestí v Bratislave. Slovenský syndikát novinárov, ako nástupnícka organizácia po prednovembrovom Zväze slovenských novinárov, objekt získal darom od štátu na začiatku 90. rokov. Vedenia syndikátu v roku 2006 špekulatívne požičalo sociálny fond zakladateľom Akadémie médií. Výsledkom čudných finančných transakcii bolo znefunkčnenie Slovenského syndikátu novinárov a strata budovy aj s pozemkom v hodnote 3 milióny EUR. Tak isto neslávne dopadla aj Akadémia médií. Celý prípad je zrelý pre vyšetrenie orgánmi činnými v trestnom konaní.     

Rada SAN aj v tomto roku udelila Výročné ceny za rok 2022. Laureátmi sa stali až traja členovia Slovenskej asociácie novinárov. Ocenení boli :

Mgr. Ingrid Majeríková za literárnu, publicistickú, prekladateľskú a vydavateľskú činnosť zameranú na zvyšovanie kultúrneho povedomia slovenského národa.

PhDr. Milica Majeríková-Molitoris, PhD. za historické práce o dejinách severného Spiša po roku 1918 a osudoch Slovákov v Poľsku.

PhDr. Ľudomír Molitoris, PhD. za historické práce o osudoch Slovákov v Poľsku a vydavateľskú činnosť  na prospech nielen Slovákov v Poľsku, ale aj na Slovensku i vo svete.

Ingrid Majeríková a Milica Majeríková-Militoris sú aj laureátky prestížnej ceny Identifikačný kód Slovenska za rok 2023, ktorá sa udeľuje každoročne na Bratislavskom hrade.

za SAN a účastníkov mimoriadneho snemu 

Mgr. Art. Štefan Dlugolinský,
predseda