Skip to content
Menu
Menu

Svetový deň srdca: Pre zdravé srdce a cievy je najdôležitejšia prevencia

Príďte si odmerať krvný tlak, zistiť hladinu cholesterolu v krvi, index telesnej hmotnosti (BMI)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2000 vyhlásila 29. september za Svetový deň srdca. Ide o celosvetové podujatie, ktoré  vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca (World Heart Federation).

Myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému a hlavne propagovať možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu. Celosvetovo sa hovorí o pandémii srdcovocievnych ochorení, ktoré patria medzi globálne najzávažnejšie príčiny práceneschopnosti a tvoria zároveň najväčší podiel hospitalizácií. Medzi srdcovo-cievne choroby patria ochorenia srdca a cievne mozgové príhody, ktoré sa týkajú ľudí každej vekovej kategórie a všetkých skupín obyvateľstva vrátane žien a detí. Prispieva k nim nedostatok pohybu, nezdravá strava, kilá navyše, fajčenie, alkohol, dlhodobý stres, vyšší vek, ale aj prechodené infekcie.

Ak chcete vedieť, ako ste na tom so zdravím, aké je vaše kardiovaskulárne riziko, príďte v piatok 29. septembra 2023 v čase od 8.00 – 12.00 h na  RÚVZ so sídlom v Prešove. Pracovníci Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu v základnej poradni zdravia vám poskytnú bezplatné vyšetrenie vybraných parametrov z kapilárnej krvi odobratej z prsta (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukózu, triglyceridy), meranie tlaku krvi a pulzu, antropometrické merania a analýzu zloženia tela.