Skip to content
Menu
Menu

V Ľutine prijali štyria kandidáti diakonské vysviacky

Počas víkendu v sobotu a v nedeľu 20. a 21. júna sa v mariánskej bazilike minor v Ľutine uskutočnili diakonské vysviacky štyroch bohoslovcov Prešovskej archieparchie. V sobotu prijali z rúk prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ prvý stupeň kňazstva Štefan Zorvan a Matej Zorvan.

Vladyka Ján v homílii vychádzal z evanjeliového čítania, v ktorom Ježiš visiac na kríži povedal svojej matke: „Hľa tvoj syn.“ „Drahí svätenci, máte aj nebeskú Matku, ktorú vám dnes odovzdal Ježis Kristus za svoju matku. Je to výzva pre vás, aby ste sa stali mariánskymi diakonmi a o niekoľko dní mariánskymi kňazmi. Hoci diakon a kňaz sa môžu v tomto svete cítiť ako baránkovia medzi vlkmi, o to viac pamätajte a utiekajte sa k Presvätej Bohorodičke.“

V závere slávnosti sa poďakoval Štefan Zorvan, ktorý vladykovi Jánovi popri kytici živých kvetov odovzdal aj duchovnú kyticu modlitieb, ktoré bratia-svätenci počas 40. dní obetovali za svojho svätiteľa vladyku Jána.

V nedeľu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej diakonskú vysviacku prijali Marek Olčák a Martin Tokár.

V homílii vladyka Ján pozval svätencov, aby žili v Kristovom svetle. „Máme si navzájom pomáhať, aby sme boli svetlom pre ľudí a spoločne prišli k svätosti. Vy milí svätenci máte ľudí približovať k Bohu. Teraz cez službu diakona a o niekoľko dní už v službe kňaza. Túžim po tom, aby ste boli šťastní a zároveň, aby ste robili šťastnými všetkých ktorým budete slúžiť,“ povedal prešovský metropolita.

V závere sa poďakoval Marek Olčák, ktorý pripomenul Deň otcov a poprial všetko najlepšie vladykovi Jánovi, keďže aj biskup je zvlášť duchovným otcom pre svojich kňazov a diakonov, čo samotný svätenec zvlášť vnímal počas diakonskej vysviacky.

Tohtoročné diakonské aj kňazské vysviacky v Prešovskej archiperchii sa uskutočňujú vo viacerých termínoch, nakoľko v čase ich plánovania platili prísnejšie protiepidemické opatrenia, a zároveň sa tak predchádza aj väčšiemu zhromažďovaniu veriacich.

ISPA

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA