Skip to content
Menu
Menu

Výzva samospráv poslancom Národnej rady SR

Prečítať článok

Vláda SR sa naďalej správa, akoby sa energetická kríza, či vysoká inflácia samospráv vôbec netýkala. Miesto kompenzácií za zvýšené náklady dokonca vláda  peniaze z budúcich príjmov samospráv rozdáva. Naposledy pri schvaľovaní zmien v daňovom bonuse, opäť bez štandardného legislatívneho procesu, cez pozmeňujúce návrhy poslancov NR SR, bez pripomienkovania a bez rokovania so zástupcami samosprávy. V tomto konkrétnom prípade ide o poslanecký návrh  Milana Kuriaka.

Únia miest Slovenska, po online rokovaní Prezídia, a predstavitelia krajských miest K8 preto vyzývajú poslancov NR SR, aby tieto zmeny v zákone nepodporili a aby pred nepremysleným a likvidačným opatrením pre samosprávy uprednostnili odbornú diskusiu a štandardný legislatívny proces. Ide pritom o financie určené na prevádzku škôl, zdravotníckych zariadení, domovov sociálnych služieb, verejnú dopravu a na rozvoj obcí, miest a krajov. Ak NR SR opätovne zvýšený daňový bonus schváli, samosprávy budú v roku 2023 po zohľadnení rastúcich cien chudobnejšie a nútené k obmedzovaniu základných verejných služieb, čo sa zákonite premietne aj do nižšej kvality života našich občanov.

V lete 2022 prijala NR SR v skrátenom legislatívnom procese tzv. „rodinný balíček“, ktorého súčasťou bolo aj zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa na viac ako dvojnásobok (100 eur) od roku 2023. Podľa júnovej makroekonomickej a daňovej prognózy ministerstva financií SR bude mať zvýšenie daňového bonusu na 100 eur negatívny vplyv vo výške 544 mil. eur na rozpočty samospráv. Ide o približne 13% pokles príjmov z podielovej dane oproti očakávanému výnosu na rok 2023 bez navýšenia daňového bonusu.

Prezidentka SR v prípade rodinného balíčka na Ústavnom súde SR namietala okrem iného aj neoprávnené využitie skráteného legislatívneho procesu a zásadný vplyv na samosprávy bez riadneho pripomienkovania a kompenzácie. Ústavný súd SR podanie prijal a bude o ňom pojednávať v najbližších dňoch. Koaliční poslanci si však na aktuálnej schôdzi NR SR pripravili zálohu pre prípad, že Ústavný súd SR rozhodne v prospech prezidentky a zákon zruší. Vláda predložila do parlamentu návrh zákona o zmene a doplnení zákona o dani z príjmov. Ten obsahuje mnoho technických zmien v dani z príjmu pre fyzické aj právnické osoby, výšku daňového bonusu však neupravuje.

Na prerokovaní návrhu zákona vo výbore NR SR pre hospodárske záležitosti bol však tento návrh zákona pozmenený a pribudol úplne nový paragraf o daňovom bonuse, ktorý je totožný s paragrafom o daňovom bonuse zo zákona, ktorý je aktuálne na ústavnom súde. Taktiež pribudlo prechodné ustanovenie, ktoré na roky 2023 a 2024 ešte dvíha daňový bonus zo 100 eur na 140 eur, čo by znamenalo ďalších 218 mil. eur v zníženom výnose dani z príjmov fyzických osôb pre samosprávy.

Na rokovaní výboru bol síce navrhnutý aj pozmeňujúci návrh, ktorý by kompenzoval samosprávam dodatočné navýšenie daňového bonusu zo 100 na 140 eur presmerovaním časti dane z príjmu právnických osôb, nekompenzuje to však pôvodné zvýšenie daňového bonusu na 100 eur.

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

Zdroj: Únia miest Slovenska