Skip to content
Menu
Menu

MNOŽSTVO ODPADU NARÁSTLO O ŠTVRTINU

Prečítať článok

Technické služby mesta Prešov (TSmP) po znovuotvorení zberných dvorov obnovili od 4. mája aj príjem drobného stavebného odpadu. Pomaly sa vraciame do normálu. Ústredný krízový štáb už aj pre nás uvoľnil mnohé pravidlá, ktoré nám znemožňovali každodennú prácu. Čím viac času trávia obyvatelia doma, o to viac práce majú naši smetiari,“vysvetľuje predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Ing. Milan Toth.

Pandémia koronavírusu na jednej strane obmedzila bežný život obyvateľov, na druhej strane priniesla zvýšené nároky na odvoz a likvidáciu odpadu. Mestská akciová spoločnosť sa musela sústrediť na zabezpečenie plynulého vývozu triedeného odpadu z IBV a KBV a čistoty v uliciach mesta v sťažených podmienkach. Riaditeľ mestskej spoločnosti pripomína, že museli fungovať v mimoriadnom režime, aby prioritne zabezpečili vývoz odpadu i bezpečnosť pracovníkov: „To sa nám podarilo a aj počas pandémie sme dodržali kalendár zberu komunálneho aj triedeného odpadu. Potrvá však ešte niekoľko týždňov, kým sa postupne vysporiadame s následkami jarného výpadku, najmä v oblasti dotriedenia plastov, kde nám výrazne stúpla zásoba na Jesennej ulici.“

Jarné upratovanie

Neplánovaný voľný čas mnohí obyvatelia využili na veľké jarné upratovanie spojené s likvidáciou nepotrebných vecí z domácností a záhrad. Kontajnery v meste, ktorév rámci jarného upratovania Technické služby napokon tiež dokázali rozmiestniť v každoročnom rozsahu,využívali aj obyvatelia z priľahlých dedín.Výsledkom je enormný nárast produkovaného odpadu, čo vyvoláva tlak na mimoriadne vývozy a zvyšuje náklady. V Bratislave zaznamenali 25-percentný nárast odpadu a podobná situácia je aj v našom krajskom meste.

Triedený odpad

Kým s nárastom odpadu sa Technické služby postupne vysporiadajú, upozorňujú na väčší problém – financovanie triedeného zberu, ktoré je reálne ohrozené na celom Slovensku. Triedený zber komunálneho odpadu v mestách a obciach na Slovensku financujú podnikatelia uvádzajúci na trh obaly alebo neobalové výrobky prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Pandémia COVID-19 spôsobila masívne obmedzenie podnikateľských činností a dôsledkom je zníženie tzv. recyklačných poplatkov prostredníctvom ktorých OZV triedený zber financujú. Predseda predstavenstva TSmP, a.s., upozorňuje, že financovanie triedeného zberu na Slovensku je reálne ohrozené: „Zákon o odpadoch totiž v súčasnosti neumožňuje tieto náklady financovať inak ako cez OZV. Náš zmluvný partner, ktorý v Prešove financuje triedený zber, avizuje, že v prípade nevyriešenia situácie s úhradou pohľadávok od OZV, nebude môcť vykonávať služby v tejto oblasti počnúc zberom vytriedených zložiek.“

Náklady pre samosprávy

Reálne hrozí, že časť nákladov na triedený zber komunálneho odpadu bude prenesená na mestá a obce, čo by malo vážne následky na ich rozpočty. Výpadok vo financovaní by však bolo možné dočasne nahradiť napríklad z prostriedkov Environmentálneho fondu.Tento problém bude potrebné riešiť na celoslovenskej úrovni, preto Technické služby už požiadali o súčinnosť mesto:„Má väčšie páky na vyriešenie situácie, môže sa spojiť s ďalšími samosprávami prostredníctvom ZMOS, ÚMS či K8. Veríme, že zodpovedné inštitúcie budú tomuto problému venovať pozornosť a dôsledným triedením odpadu budeme aj naďalej chrániť životné prostredie,“ uzavrel predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ TsMP Ing. Milan Toth.

Veronika Fitzeková
Ilustračné foto: www, martin durisin