Skip to content
Menu
Menu

VIETE AKÉ ODMENY DOSTÁVAJÚ PREŠOVSKÍ POSLANCI V DOZORNÝCH RADÁCH MESTSKÝCH FIRIEM?

Prečítať článok

Prešovskí mestskí poslanci dostavajú odmeny za prácu, a ale aj nečinnosť v jednotlivých orgánoch mesta Prešov. Dokonca aj za neúčasť na mestskom zastupiteľstve, v mestskej rade, v komisiách a na výboroch mestských časti. V meste platí skutočne úžasne prepracovaný systém odmeňovania, ktorý poslancom, výkvetu mesta, vôbec neprekáža a spokojne si to užívajú mesiac, čo mesiac.

Pripomeňme si, ako je to s odmenami poslancov. Vyplývajú zo základného  mesačného platu primátorky mesta. Základný plat primátorky mesta v roku 2020 je 3 866 eur. Priemerná mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva  je teda 322 eur. Poslanci, ktorí sú len členmi výborov a komisií majú zníženú odmenu o 10%. Odmena poslanca za neúčasť na zasadaní zastupiteľstva, komisií a výborov mestských časti sa nekráti. Poslanec dostane 100% odmenu bez ohľadu nato, či je prítomný, alebo nie. Je tu však ešte jedna vec. Poslanci si nad rámec zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a zákon č. 283/ 2002 Z. z. o cestovných náhradách sami schválili aj paušálne mesačné náhrady vo výške 115 eur.

Odmeny aj nad rámec zákona

Žiadne z ustanovení zákona pritom neupravuje paušálne náhrady výdavkov a ani neobsahuje ustanovenie, ktoré by splnomocňovalo mestské zastupiteľstvo na úpravu takýchto výdavkov v podzákonnej norme, ktorými sú zásady odmeňovania poslancov. Paušálne náhrady, ktoré si poslanci schválili 24. apríla 2018 sú nad rámec zákona a zákon o obecnom zriadení nepozná také to paušálne náhrady.

Tí, čo majú správne politické tričko, si prilepšia

Niektorí poslanci, ktorí majú správne politické tričko, dostávajú aj paušálne odmeny za členstvo v predstavenstvách a dozorných radách v organizáciách  mestských spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov. Keď som sa o ich odmeny za túto prácu zaujímal, zistil som, že v tejto „totalitnej demokracii“ má obyčajný občan obrovský problém dostať hodnoverné informácie i napriek tomu, že máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ak byrokrat na úrade, vrátane niektorých úradníkov na mestskom úrade, nechce poskytnúť požadovanú informáciu, občan si môže trhnúť nohou. Lebo úradník vytrvalo hľadá dôvody, ako žiadosti nevyhovieť. Preto sa môže stať, že moje údaje, ktoré som získal, nebudú možno v celom rozsahu pravdivé. Pýtam sa, načo sú nám úrady a stovky úradníkov, ktorých hlavnou náplňou práce je hľadanie dôvodov, ako informácie nepodať, namiesto hľadania spôsobov, ako žiadateľom vyhovieť?

Podľa akého kľúča sa odmeňujú?

Tu je moja skúsenosť. Požiadal som mesto Prešov o informáciu, podľa ktorej právnej normy sú odmeňovaní poslanci, ktorí sú v dozorných radách v organizáciách mestských spoločností  s majetkovou účasťou mesta Prešov. Dostal som odpoveď, že mesto Prešov takouto informáciou nedisponuje. Mesto Prešov, ktoré má svojich zástupcov v orgánoch obchodných spoločnosti nevie ako členovia dozornej rady pracujú? Nevie, na základe akej právnej normy sa schvaľujú a zvyšujú  ich odmeny? Zisťoval som to preto v konkrétnych spoločnostiach a výsledky sú prekvapujúce. Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov, vo svojich Stanovách majú uvedené, že dozorná rada zasadá minimálne raz za štvrťrok, ale jej členovia odmeny dostavajú za každý mesiac. Ani jedna obchodná spoločnosť nemá Zásady odmeňovania a vypláca mesačné odmeny predsedovi a členom dozornej rady od buka do buka.


Prešovské mestské firmy:

Prešov Real, s.r.o. 

Predseda   dozornej rady v roku 2016 mal mesačnú odmenu 165 eur. A v roku  už  420 eur. Odmena predsedovi od roku 2016 vzrástla o 255 eur, ale nikto nevie, či aj  výkon vzrástol za toto obdobie o 255%?! Člen dozornej rady v roku 2016 mal mesačnú odmenu 135 eur a v roku 2019 už  315 eur.
Odmena bola vyplatená za I. štvrťrok 2020 predsedovi dozornej rady 1 260 eur v hrubom a členom dozornej rady po 945 eur v hrubom. Dozorná rada zasadala dvakrát.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

Za I. štvrťrok 2020 mal predseda dozornej rady vyplatené 1 200 eur v hrubom a členovia dozornej rady po  900 eur v hrubom.  Dozorná rada zasadala raz.

Technické služby mesta Prešov, a. s.

Odmena bola vyplatená za I. štvrťrok 2020 predsedovi dozornej rady 1 034 eur v  hrubom a členom po 1 164 eur v hrubom. Dozorná rada zasadala raz.

Spravbytkomfort, a. s.

Za I. štvrťrok 2020 dostal člen dozornej rady 600 eur v hrubom. Dozorná rada zasadala raz.

Spáva zimnej údržby prešovských ciest

V roku 2019 vyplatila spoločnosť odmenu za jedno zasadanie členke dozornej rady 1 620 eur v hrubom.


Je to voči Prešovčanom fér?

Je nemysliteľné, aby sa vyplácali tak vysoké odmeny poslancom MsZ, ktorí sú v dozorných radách za jedno, prípadne za dve sedenia za štvrťrok. Zvlášť, ak tí istí poslanci  schválili poplatok za komunálny odpad o 50% vyšší aj dôchodcom nad 80 rokov, ktorí majú „socialistické dôchodky“ a naviac už nevyprodukujú toľko smetia. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve v  tomto roku bol podaný poslanecký návrh, aby sa poslanci vzdali paušálnych  náhrad vo výške 115 eur mesačne, ale taký návrh samozrejme neprešiel. Systém je totiž  nastavený tak, že z cudzieho krv netečie!

Odmena za odvedenú prácu

Obyvatelia mesta Prešov, by mali vziať zodpovednosť za stav vecí v našom meste do vlastných rúk. Predsa my občania svojou prácou a humánnymi aktivitami, tvoríme hodnoty pre mesto, v ktorom žijeme. I napriek tomu ťaháme voči poslancom za  kratší koniec povrazu. Žijeme v strese, často sa čudujeme nad nezmyselnými rozhodnutiami poslancov, kým oni si bez zodpovedností voľkajú na svojich celkom dobre odmeňovaných poslaneckých postoch. Som toho názoru, každý by mal dostávať odmenu podľa množstva a kvality odvedenej práce a nie za ničnerobenie. Kedy sa to zmení a kto to zmení?

Emil Osavčuk

Emil Osavčuk