Skip to content
Menu
Menu

JARKOVÁ ULICA SA PO ROKOCH PRÍPRAV ZAČNE V MÁJI REKONŠTRUOVAŤ

Obnova bude stáť okolo troch miliónov eur

(ako) – Mesto Prešov začína s dlho očakávanou rekonštrukciou Jarkovej ulice v historickom centre mesta. Mimochodom, projekt existuje od roku 2004 a odvtedy prešiel viacerými úpravami. Pribudne zeleň, moderné architektonické prvky i parkovacie miesta. Povrch komunikácie aj chodníkov bude tvoriť dlažba.

Ide o kľúčovú investíciu mesta a samospráva je teraz v zložitej ekonomickej situácii. Boli však aj lepšie roky a rozsiahla obnova sa mohla začať už dávno. Projekt sa však dlho odkladal. V súčasnosti radnica musela hľadať riešenia, ako znížiť náklady na rekonštrukciu.  Konečná cena dosiahnutá v dražbe je takmer o milión eur nižšia ako sa pôvodne predpokladalo. Zhotoviteľ zrealizuje celú rekonštrukciu za približne 3 milióny eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 3 950 000 eur bez DPH.

Autori projektovej dokumentácie, Jana a Sergej Pastorokovci zdôrazňujú, že Jarková ulica sa nachádza priamo v historickom jadre mesta. Slúži najmä dopravnej obsluhe a sprístupňuje objekty zástavby Hlavnej ulice. Okrem toho sa tu pohybuje aj množstvo chodcov. Hlavným cieľom rekonštrukcie je preto zachovať jej historickú urbanistickú štruktúru, ako súčasti pamiatkovej rezervácie, ale zároveň z nej urobiť spoločensky atraktívny priestor v centre mesta.

Rekonštrukcia bude mať dve etapy

Verejnú súťaž na realizáciu vyhrala spoločnosť UNISTAV, s.r.o. Najprv bude rekonštruovať západnú, po nej východnú stranu ulice, a to od križovatky s ulicou Weberovou až po križovatku s ulicou Hlavnou. Od začiatku mája až do zimy bude na jednotlivých stanovištiach pozdĺž ulice pracovať okolo 50 pracovníkov.

Časť Jarkovej ulice od križovatky s Weberovou ulicou po Hotel Beliér bude zrekonštruovaná ako posledná. Môže sa totiž robiť až po tom, čo budú ukončené dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou OC Forum.

Režim dopravy a parkovacie miesta

Premávka na Jarkovej ulici je v súčasnosti jednosmerná, a to v smere od ulice Tkáčskej, resp. Weberovej, až po napojenie na Hlavnú ulicu. Rekonštrukciou sa jestvujúci režim dopravy nezmení. Slúžiť má prioritne chodcom. V snahe vytvoriť pre nich vyššiu bezpečnosť, bude na ulici maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. Chodníky budú po novom na oboch stranách ulice. Rekonštrukciou sa v centre mesta vytvorí viac ako 80 parkovacích miest. 

Atraktívnejší priestor

V rámci rekonštrukcie Jarkovej ulice pribudne aj niekoľko prvkov, ktoré z nej urobia krajší a atraktívnejší priestor slúžiaci na oddych pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Postupne pribudne 16 lavičiek s operadlom, 8 kruhových lavičiek, 9 kockových taburetiek, 34 odpadkových košov, takmer 40 výsadbových mís, stojany na bicykle aj fontánka s pitnou vodou.

Doplnia kamerový systém

V súvislosti s lepším zabezpečením obnoveného priestoru, jeho ochranou pred vandalizmom a najmä bezpečnosťou občanov, bude na Jarkovej ulici doplnený aj kamerový systém Mestskej polície v Prešove, ktorý bude pozostávať z 8 otočných a 5 statických kamier umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia.

Inteligentné osvetlenie

V rámci rekonštrukcie pribudne na Jarkovej ulici aj nové verejné osvetlenie, ktoré bude spĺňať požiadavky na systém City Touch, ktorý je v Prešove inštalovaný od roku 2015. Tento systém poskytuje vyšší stupeň riadenia verejného osvetlenia s vytvorením platformy pre Smart City. Integráciou inteligentných prvkov do svietidla poskytuje informácie o polohe svietidla, funkčnosti, stave ovzdušia, hustoty dopravy a pod. Poskytuje flexibilitu, informovanosť a presnosť. Umožňuje reakciu v závislosti od očakávaných a neočakávaných situácií stmievaním či rozsvietením všetkých častí mesta pre zaistenie bezpečnosti obyvateľstva. Rovnako poskytuje informovanosť o aktuálnom stave každého svietidla, čo zaručuje kvalitnejšiu údržbu a rýchlejšie opravy.

Zelený priestor

Súčasťou rekonštrukcie bude aj obnova zelene. Namiesto poškodených a suchých stromov a ich pňov sa vysadí 47 kusov nových zdravých stromov, hrabov obyčajných.V trojuholníku zelene (pri budove terajšieho Stavoprojektu) sa vysadia 2 višne pílkaté a 1 javor červený, oba druhy so široko rozloženou korunou. Všetky novovysadené stromy budú už predpestované do výšky 2,5 metra. Okrem toho budú všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou ešte pred realizáciou sadových úprav rekultivované, pribudnú trávniky, skalničkové koberce s približne desiatimi druhmi rozličných druhov skalničiek a trvalkové záhony.

Foto: presov.sk