Skip to content
Menu
Menu

ZLEPŠÍ SA KOMUNIKÁCIA MEDZI OBYVATEĽMI MESTA, POSLANCAMI A ÚRADNÍKMI?

(ako) – Ani pandémia koronavírusu neznížila  aktivity v projekte Prešovská participatívna platforma. Stretnutia s verejnosťou sú síce obmedzené, ale aktivisti pravidelne komunikujú s ľuďmi cez sociálne siete. Momentálne pripravujú newsletter o  aktuálnej problematike spolupráce. Pre  záujemcov pripravujú  aj webináre a distribúciu odborných materiálov. Sú v aktívnom kontakte s výbormi metských častí a upozorňujú napríklad aj na úpravy verejného priestoru a životného prostredia.

Jedným z konkrétnych výstupov je list poslancom z výboru mestskej časti č. 6 (Sekčov) s podnetmi a fotodokumentáciou od obyvateľov v tejto časti Sekčova. Úradníkov zase upozornili tým, že požiadavky umiestnili a stránku Odkaz pre starostu.

Potok na sídlisku

Verejný priestor v okolí potoka, ktorý kopíruje ulice Višňová a Dubová, vyzerá smutne. Kroviská je potrebné upraviť a zlikvidovať smetisko, ktoré tam vzniklo. Sekčovčania by uvítali, keby sa okolie potoka stalo oddychovo-rekreačnou zónou s upravenými chodníkmi na oboch brehoch, lavičkami, športovým náradím a podobne. Aktivisti PPP navrhujú, aby údržbu zabezpečovali Technické služby mesta Prešov, ale pridať sa môžu aj dobrovoľníci z radov obyvateľov lokality.

Parkovisko bez úpravy

Navrhujú tiež upraviť okolie parkoviska na uliciach Dubová – Bernolákova. Parkovisko je investícia mesta a pri viacerých boli urobené aj sadové úpravy. Pri tomto však ostal len zdevastovaný plot, ktorý pôsobí neesteticky.

Zdevastované schody

Sú na spojnici ulíc Dubová a Bernolákova. Pre chodcov sú už nebezpečné, roky sa rozpadávajú a je najvyšší čas opraviť ich.

Foto: Peter Rázus