Skip to content
Menu
Menu

Mesto tento rok zrekonštruuje viacero mostov a lávok

Mosty a lávky v Prešove čakajú už v jarných mesiacoch kľúčové investície spojené s rekonštrukciou či výstavbou. Ako prvá môže prísť na rad lávka pri Prešovskej univerzite.

Minuloročná kontrola technického stavu všetkých lávok v meste preukázala u viacerých objektov vysoký stupeň poškodenia, a preto bolo nutné ich uzavrieť, respektíve obmedziť na nich dopravu.

Most Padlých hrdinov

Mesto to Prešov v snahe urýchliť proces prípravy opravy mostov a lávok uprednostňuje systém „naprojektuj a stavaj“, ktorý využilo aj pri chystanej rekonštrukcii mosta na ulici Padlých hrdinov v časti Prešov – Solivar. V praxi to znamená, že prípravu projektovej dokumentácie ako aj opravu mosta  zrealizuje ten istý dodávateľ.

Mesto Prešov už podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania, ktorým sa stala spoločnosť CBR s .r. o. Celková cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a kompletnú rekonštrukciu mosta je 211 188 eur s DPH. Zhotoviteľ sa zaviazal podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia do troch mesiacov od podpisu zmluvy, a preto očakávame začiatok stavebných prác už na jar.

Most je aktuálne prístupný pre chodcov aj pre osobnú automobilovú dopravu do 3,5 tony.

Most Škultétyho a lávka pri Prešovskej univerzite

Mesto Prešov plánuje už čoskoro spustiť rekonštrukciu dvoch významných úsekov. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie verejných obstarávaní na rekonštrukciu cestného mosta na Škultétyho ulici ako aj na asanáciu lávky pri Prešovskej univerzite a výstavbu novej modernej cyklolávky vrátane napojenia na existujúci cyklochodník Mlynský náhon.

V priebehu mesiaca február 2022 plánujeme podpis zmlúv s víťaznými uchádzačmi, ktorí môžu prakticky okamžite prebrať staveniská. V zmysle podmienok, ktoré boli definované vo verejných obstarávaniach očakávame, že obe stavby budú ukončené v priebehu roka 2022.

Lávky na ulici Lesík delostrelcov

Mesto Prešov naďalej počíta s asanáciou oboch starých lávok, ktoré lemujú most na ulici Lesík Delostrelcov. Verejné obstarávanie však bolo v tomto prípade neúspešné nakoľko uchádzači nedokázali vypočítať náklady spojené s výlukou železničnej dopravy, a preto nikto nepredložil cenovú ponuku.

Keďže výluka železničnej dopravy sa týka aj rekonštrukcie mosta Škultétyho, vedenie mesta Prešov zaslalo žiadosť Ministrovi dopravy a výstavby SR, o refundáciu s tým spojených nákladov, nakoľko s opravou mosta na Škultétyho ulici a asanáciou lávok na ulici Lesík delostrelcov súvisí aj otázka bezpečnosti železničnej dopravy, ktorá premáva pod týmito objektmi.

Most Pod hrádkom

Most Pod hrádkom aktuálne zostáva uzavretý pre automobilovú dopravu na základe výsledkov poslednej prehliadky. Prechod chodcov po moste je umožnený.

Zdroj: presov.sk