Skip to content
Menu
Menu

Urobili nočný výstup na Šarišský hrad venovaný pamiatke Imricha Jacko-Lysáka

Občianske združenie Pamiatka vojnových bojovníkov a rodinní príslušníci p. Imricha Jacko-Lysáka, Mojmír Lysák, vnuk jeho brata a synovec Ladislav Lysák sa zúčastnili nočného výstupu na hrad Šariš. Najstarším účastníkom bol 75-ročný Jozef Mikluš a najmladším 11-ročný Kristián Pončák. Organizačne pochod zabezpečil KST ZVL Prešov.

V sobotu 15.1.2022 sa na verejnom parkovisku pod Šarišským hradom večer o 22:30 hodine zišlo tucet áut a v nich sa na akciu Zimného nočného pochodu na Šarišský hrad vydali štyri desiatky vystupujúcich. Na akcií sa dodržiavali prísne opatrenia nariadené vládou a hygienikom SR. Podujatiu prialo aj počasie bezvetrie a skoro spln mesiaca či suchá výstupová cesta.

V zimnej výstroji a vyzbrojení čelovými svietidlami sme si výstup rozjasnili. Tma a ticho ozvláštnili tento presun. Nevychodeným sa ah trocha ťažšie šľapalo. Po hodine sa podarilo dôjsť všetkým účastníkom.

Vďaka kastelánovi hradu p. Ladislavovi Babuščákovi bol hrad nielen otvorený ale aj osvetlený fakľami. Na vrchole Don Jonu sme si prezreli mestá Sabinov, V. Šariš, Prešov a okolité dediny z vtáčej perspektívy. Nad Slanskými vrchmi nám zablikali svetlá z vysielača Dubník 305 metrov najvyššej stavby na Slovenku, ale aj na Veľkej Stráži 740 m vysokej či Lysej 1 064 m vysokej.

Dostali sme sa aj k dôvodu nočného pochodu: Spomienkové stretnutie a nočný pochod sa koná v čase výročia smrti Imricha Jacko-Lysáka, ktorý padol 30.12.1943 v boji pri oslobodzovaní dediny Ruda na Ukrajine od fašistických okupantov. Zbesilej bitke predchádzal krutý a vyčerpávajúci zimný pochod vo vyše 40°C mraze.

Jedinečnou udalosťou roku 2019 bolo, keď počas štátnych osláv 75. výročia vypuknutia SNP v Banskej Bystrici dňa 28.8.2019 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová povýšila Imricha Jacko-Lysáka do hodnosti generála in memoriam. Nášmu hrdinovi sa tak dostalo predsa plne zaslúženého celospoločenského uznania aj keď po necelých 66.rokoch od jeho skonania.

V príhovore na vrchole hranolovej veže – Don Jon som spomenul aj bojový styk s vtedy kpt. Jánom Nálepkom, keď boli v jednom útvare o čom je dôkaz v podobe pošty medzi Lysákom a Nálepkom. Po zorientovaní sa prešiel na stranu proti fašistickým síl, nie proti vlastnej krajine. Viacerých som nalákal na vydanú knihu, kde je aj stať o Imrichovi Jackovi- Lysákovi s názvom V znamení modrého pavúka od autora p. Arpáda Matejku. Rok 2022 je aj výročím 110 rokov od narodenia Imricha v malebnej obci pod Homôlkou -Brezovice.

Po príhovore p. Františka Bednára nám p. Ladislav Babuščák spolu so sprievodcom hradu opísali históriu hradu, dejiny Šarišskej župy, dymové spojenia s desiatimi okolitými hradmi ale aj pomenovanie osvetlených dedín. Päť minút pred polnocou sme sa telefonicky spojili s ústredím pochodu p. Mojmírom Lysákom a následne za pomoci účastníkov sme nadviazali aj video spojenie z hradu Devín, čo viacerí ocenili vrúcnym potleskom.

Po prezretí útrob veže-brnenia, kráľovskej koruny či artefaktov z rekonštrukcie hradu schádzame na nádvorie, kde robíme spoločné foto za pomoci reflektora na zlepšenie kvality fotiek. Na tvárach zúčastnených je čitateľná spokojnosť a poniektorí sa vypytujú na termín jubilejného 10.ročníka. Najstarším vystupujúcim bol Jozef Mikluš (75rokov), za to dostal plechovku piva a najmladším účastníkom či mladým hrdinom bol 11 ročný Kristián Pončák ocenený keksom.

Všetkých prítomných som pozval do Brezovice, kde v letných mesiacoch roku 2022 bude osadená busta Imricha Jacko-Lysáka pred jeho rodným domom, ktorú odlial akademický sochár Ladislav Sabo vo svojich dielňach v Galante.

Po polnoci opúšťame bývalé centrum Šariša a schádzame pomalým tempom dole pomedzi zazimované statnée duby a buky, nad nami držia stráž nielen mesiac, ale aj hviezdy s Veľkým či Malým vozom. Civilizácia nás víta osvetleným mestom Veľký Šariš, kde všetko tíško odpočíva. Sadáme do áut a vraciame sa k svojím domovom.

Mottom pochodu bol citát z listu Imricha Jacko-Lysáka z 10.5.1993 : ,,Sľub, aby som dával pozor na život a zdravie, dodržím tak, ako mi dovolia povinnosti a moje svedomie a presvedčenie.“

Aj takouto formou si uctievame tých na ktorých sa zabudlo a ktorí bojovali za našu slobodu. Nezabudnime na hrdinov, ktorí priniesli najvyššiu obetu!

František Bednár