Skip to content
Menu
Menu

PODNIKATEĽOM V PREŠOVSKOM KRAJI POMÁHAME BEZPLATNE

Aktuálne pretrvávajúca mimoriadna situácia je zložitá nielen pre bežných ľudí,problematická je tiež pre mnohé malé a stredné podniky. Podnikateľov trápi hlavne pokles objednávok a na to nadväzujúce finančné problémy. Všetci naliehavo potrebujú informácie, na základe ktorých budú vedieť nastaviť svoj krátkodobý aj dlhodobý finančný plán, či prijať kroky na optimalizáciu firemných procesov vo všetkých oblastiach.

Bezplatné služby

Slovak business agency prostredníctvom Národného podnikateľského centra (NPC) v Prešove ponúka súčasným aj potenciálnym podnikateľom pomoc vo forme bezplatného poradenstva. Klienti čerpú bezplatné služby v rámci minimálnej štátnej pomoci nazývanej „de minimis“, ktorá je v sume 200 000 € počas troch rokov.Experti, ktorí poradenstvo ponúkajú, sú vo svojich oblastiach špecialistami a klientom poradia v oblasti marketingu, manažmentu, financovania, práva a legislatívy či alternatívnych foriem podnikania. Konzultácie expertov s klientmi sa v súčasnosti môžu uskutočniť aj online formou – bez priameho kontaktu.

Aby podnikatelia mohli využiť ponuku NPC, je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom výzvy a následne si vypísať žiadosť o konzultácie.

Individuálne poradenstvo

Počas korona krízy ponúka NPC podnikateľom službu „Krátkodobé individuálne poradenstvo“ v rozsahu až 3 x 10 hodín. Túto možnosť je možné využiť počas celého roka 2020: www.npc.sk/služby/poradenstvo a konzultácie/konzultácie/sídlo mimo BA kraj.

Do 08.05.2020 je pre podnikateľov otvorená výzva na službu „Dlhodobé individuálne poradenstvo“, kde je klientom k dispozícii až 80+40 hodín poradenstva: www.npc.sk/služby/poradenstvo a konzultácie/poradenstvo/sídlo mimo BA kraj.

Poradenstva v NPC sa nemusí zúčastniť priamo majiteľ firmy alebo konateľ spoločnosti, ale môže to byť aj zamestnanec.

Pre záujemcov o podnikanie ponúkame možnosť využiť 10 hodín bezplatného individuálneho poradenstva v rôznych oblastiach, napríklad účtovníctva, právnej formy, daní a odvodov a podobne:

www.npc.sk/služby/poradenstvo a konzultácie/konzultácie/sídlo mimo BA kraj/nepodnikatelia

„Tešíme sa na každého klienta, lebo pre Vás sme tu!“

Článok vznikol v Národnom podnikateľskom centre v Prešove – inštitúcie typu one-stop shop – poskytujúcej komplexnú systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, i pre záujemcov o podnikanie v 7 regiónoch Slovenska, okrem BSK.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
email: rp.po@npc.sk
Telefón: 0948 074 799 (FO)