Skip to content
Menu
Menu

POSLANCI BUDÚ ROKOVAŤ NAJMÄ O PENIAZOCH NA INVESTÍCIE A O ÚSPORÁCH

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude dnes za prísnych bezpečnostných opatrení. Verejnosť je z rokovania vylúčená, poslanci budú musieť dodržiavať odstupy, mať rúška a pred vstupom do rokovacej sály každému zmerajú teplotu. Chorí budú vylúčení. Podľa odporúčania hygienikov by rokovanie malo trvať len 45 minút.

To sa zrejme podarí len veľmi ťažko po dvojmesačnej pauze a pri tak závažných bodoch rokovania. Ukazuje sa, že z programu rokovania vypadne aktualizácia Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. Malo sa upraviť tak, že od rodinných domov sa mal zmeniť interval vývozu na raz za dva týždne, ale za rovnaký poplatok. Mestská rada zasadala včera a stiahla ho z rokovania. Dá sa teda očakávať, že sa stiahne aj z rokovania zastupiteľstva. Faktom totiž je, že VZN síce prešlo pripomienkovým konaním a obyvatelia mesta poslali okolo 60 pripomienok, ale úrad ich nevyhodnotil a ani príslušná komisia sa návrhom VZN nezaoberala. To však nie je všetko. Keby VZN prešlo, predpokladala sa úspora asi 300-tisíc eur, ale nebolo jasné, na akom účte by skončili. Ušetrilo by mesto či správca, teda Technické služby mesta Prešov (TSmP)?

 Vo všetkých bodoch ide o peniaze

Tak napríklad budú rokovať o schválení nenávratného finančného príspevku na dokončenie zimného štadióna (560-tisíc)  a zavádzanie moderných technológií do riadenia dopravy (1 milión eur). Ďalej pôjde o návrh na schválenie investičného úveru vo výške 4 milióny eur na dofinancovanie stavieb schválených v pláne investičnej výstavby na rok 2020. Dôvodom je to, že mestu hrozí výpadok príjmu z podielových daní od 6,5 do 11 miliónov eur v dôsledku koronakrízy. Návrh zmeny rozpočtu má riešiť zníženie príjmu v dôsledku zreálnenia stavu v zdrojoch príjmu do rozpočtu v sume 539 665,59 eur, čo má za následok aj potrebu pozastavenia časti investičných akcií. Mestská rada tieto finančné operácie odporučila schváliť.

Finančné injekcie do technických služieb

Predstavenstvo TSmP žiada poslancov o schválenie kontokorentného úveru vo výške 300-tisíc eur. Odôvodňuje to tak, že obchodná spoločnosť prepúšťala zamestnancov, ktorým vyplatila odstupné a teraz im chýbajú peniaze  na výplaty  pre ostatných zamestnancov. Zaujímavý postup predstavenstva. Ak už chceli meniť organizačnú štruktúru a dohodli sa na tom už v januári, mali si spočítať aj dôsledky. Tá istá firma však chce nakupovať kosačky a preto žiada poslancov schváliť investíciu za vyše 370-tisíc eur bez DPH. Z toho sa dá vydedukovať, že mesto potom, keď skončí zmluva so súčasným dodávateľom  tejto služby, čo bude asi o dva mesiace,  zadá kosenie v meste technickým službám a za to im zaplatí ďalších 500-tisíc eur.

Taký je plán, ale všetko môže dopadnúť ešte celkom inak. Poslanci zrejme majú pripravené protinávrhy.

Anna Košuthová

Ilustračné foto: Viktor Zamborský