Skip to content
Menu
Menu

Univerzitná knižnica PU odpustí poplatky za upomienky

Prečítať článok

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) prekvapila svojich čitateľov v rámci Týždňa slovenských knižníc 2021 generálnym pardonom na sankčné poplatky, ktoré čitatelia dostali za nevrátenie dokumentov v stanovenej výpožičnej dobe. Celkovo odpustila 2 371 upomienok vo výške 1 838,50 eur.

Mimoriadne odpustenie upomienok zrealizovala UK PU iba druhýkrát od vzniku Prešovskej univerzity. Prvýkrát sa tak udialo pred viac ako 20 rokmi, keď knižnica spúšťala do prevádzky automatizovaný modul výpožičky.

„Dnes sme tak urobili najmä vzhľadom na to, že už takmer rok platia protiepidemické opatrenia a naši čitatelia nemôžu plnohodnotne využívať naše služby a pravidelne navštevovať knižnicu, ako boli zvyknutí. Udialo sa tak so súhlasom rektora univerzity Petra Kónyu, ktorý našu iniciatívu veľmi privítal, keďže citlivo vníma predovšetkým problémy študentov v tejto dobe,“ zdôraznil Peter Haľko, riaditeľ UK PU.

UK PU nebola aj napriek pandémii zatvorená ani jeden deň

Uplynulý rok bol veľmi náročný aj pre knižnice, keďže sa okrem poskytovania knižnično-informačných služieb museli zamerať na dodržiavanie protipandemických opatrení. UK PU sa predovšetkým snažila, aby čitatelia mohli využívať jej služby v čo najväčšej miere.

„Tento školský rok nebola naša knižnica z dôvodu pandémie doteraz zatvorená ani jeden deň (ako jedna z mála slovenských knižníc, ak nie jediná) a poskytovala aspoň absenčné výpožičné služby, keďže študovne museli byť väčšinu roka zatvorené,“ vysvetľuje riaditeľ Haľko.

Dodáva, že knižnica sa svojou aktivitou preniesla do virtuálneho prostredia, k čomu pripravila pre jednoduchšiu orientáciu čitateľov aj niekoľko inštruktážnych (prezentačných) videí.

Zvýšil sa záujem o elektronické dokumenty

Okrem plnotextových elektronických databáz sa zvýšil záujem akademickej obce aj o publikovanie v Digitálnej knižnici UK PU, kde pribudlo za minulý rok 135 dokumentov (bežne je to približne 50).

„Pandémia zintenzívnila využívanie elektronických dokumentov zo strany čitateľov, o čom svedčí aj počet virtuálnych návštevníkov webového sídla knižnice, ktorý medziročne stúpol o takmer 50% na vyše 517.000 návštev. O viac ako 50% vzrástol i záujem o výpožičky digitálnych kníh,“ bilancuje Haľko.

Online výstavy a skvalitnenie služieb

UK PU je tiež známa ako kultúrno-spoločenské centrum nielen univerzity, ale tiež regiónu. Keďže usporadúvanie kontaktných podujatí bolo uplynulý rok takmer vylúčené, tak sa knižnica rozhodla aj časť týchto aktivít preniesť do online priestoru.

„Usporiadali sme 8 e-výstav a tiež adventný e-koncert. Všetky tieto online podujatia boli veľmi pozitívne prijaté nielen čitateľmi, ale aj kultúrnou obcou,“ dodáva riaditeľ.

Podľa jeho slov knižnica sa snaží pandémiu poňať nielen ako prekážku vo svojej činnosti, ale aj ako príležitosť na skvalitnenie svojich služieb.

„Ešte tento týždeň chceme pre svojich čitateľov spustiť novú e-službu, ktorá však bude v zmysle autorského zákona spoplatnená. Pôjde o skenovanie časti dokumentov z fondu univerzitnej knižnice a ich zasielanie e-mailom,“ uzatvára riaditeľ knižnice Peter Haľko.

Anna Polačková
Foto: UK PU