Skip to content
Menu
Menu

Vďaka karanténnemu zariadeniu má Prešovská univerzita situáciu pod kontrolou

Príchod zahraničných študentov bývajúcich v Študentských domovoch Prešovskej univerzity v Prešove (PU) je regulovaný, čím sa univerzite darí včas zachytiť prvé pozitívne prípady ochorenia Covid-19.

Ešte pred začiatkom nového akademického roka sa rozhodla Prešovská univerzita konať proaktívne a ponúkla zahraničným študentom, ktorým bolo pridelené ubytovanie v Študentskom domove PU, možnosť podstúpiť povinnú domácu izoláciu na vybranom internáte. Tú musia absolvovať všetci študenti, ktorí prichádzajú z krajín z tzv. červenej zóny. Na danú ponuku zareagovalo 322 študentov pochádzajúcich prevažne z Ukrajiny a jedna zahraničná lektorka.

„Je dôležité povedať, že zahraniční študenti po prechode hranice prichádzajú rovno k nám, kde sa pred nástupom do domácej izolácie, zriadenej na jednom z internátov, musia preukázať negatívnym testom z domovskej krajiny, nie starším ako 96 hodín,“ vysvetlila Jana Burgerová, prorektorka PU.

V izolácii študenti zotrvajú až do obdŕžania slovenského negatívneho výsledku PCR testu a celý proces testovania koordinuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove.

„Do dnešného dňa bolo otestovaných viac ako 70% zahraničných študentov nachádzajúcich sa v karanténnom zariadení, pričom evidujeme aj prvé pozitívne prípady,“ uviedla prorektorka Burgerová. Pozitívni študenti sú v dobrom zdravotnom stave, sú izolovaní na samostatnej izbe a zostávajú v karanténnom zariadení pokiaľ neabsolvujú ďalší test, ktorý bude negatívny. Tí študenti, ktorých test na nový koronavírus bol negatívny, už boli presunutí z karanténneho zariadenia na im pridelený internát.

„Dalo sa očakávať, že z takého vysokého počtu zahraničných študentov sa objavia prvé pozitívne prípady, avšak situáciu máme pod kontrolou nakoľko karanténne zariadenie je po celú dobu uzamknuté a študenti sa z neho nedostanú pokiaľ nemajú negatívny výsledok testu na Covid-19,“ zdôraznila Burgerová. Študentom je trikrát denne zabezpečená strava a celý internát bude po skončení karantény kvalifikovane vydenzifikovaný.

„Ak by som mala situáciu trochu odľahčiť, zahraniční študenti bývajúci u nás sú v podstate „bezpeční“, nakoľko sú izolovaní, sústavne monitorovaní a všetci zároveň testovaní,“ ubezpečila Burgerová. Apeluje na pochopenie verejnosti, nie všetci zahraniční občania na území Prešova sú študenti Prešovskej univerzity a tá prirodzene nemôže niesť za nich zodpovednosť.

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou prijala Prešovská univerzita viaceré opatrenia k nastaveniu čo najbezpečnejšieho režimu na univerzite. Situáciu pozorne monitoruje a koordinuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, pričom apeluje aj na zodpovednosť, ohľaduplnosť a disciplínu jej zamestnancov a študentov, aby dodržiavali hygienické i bezpečnostné pokyny a riadili sa aktuálnymi opatreniami.

 

Anna Polačková
Foto: pk