Skip to content
Menu
Menu

ZLÁ HYDROIZOLÁCIA SPÔSOBUJE PRESAKOVANIE VODY DO PODCHODU NA STANICI

(ako) – Vlani bola dokončená rozsiahla rekonštrukcia predstaničného priestoru. Moderný priestor má však stále jeden veľký nedostatok, ktorý obnova nevyriešila a zhotoviteľ stavby ho ani nemohol odstrániť, lebo nebol súčasťou projektu. Tým nedostatkom je presakovanie vody do vynoveného podchodu na stanici. Trvá to už desaťročia.

Radnica sa problémom zaoberala a dala vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu k hydroizolácii podchodu na Masarykovej ulici, ktorá spôsobuje priesaky vody do zrekonštruovaného predstaničného priestoru. Keď prší, mokré sú steny aj stropy a občas voda tečie aj po nových dlaždiciach. Čiastkové opatrenia nepomohli. „Pri odkrytí starých konštrukcií sa podarilo odhaliť aj nedostatky v hydroizolácii podchodu z vonkajšej strany. Chybná hydroizolácia totiž spôsobuje priesaky vody, ktoré sa v tomto priestore začali objavovať už od roku 1993. Odvtedy bolo v podchode vykonaných niekoľko čiastkových opráv, no tieto nedostatky sa nikdy celkom nepodarilo odstrániť,“ vysvetlil hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek. Ako ďalej uviedol, v odkrytých vrstvách boli urobené úpravy za účelom eliminácie priesakov, vďaka ktorým sa podarilo zatekanie vody zmierniť.

Priestor monitorovali

Po vykonaní opráv bol priestor naďalej pravidelne monitorovaný a aj na základe toho sa preukázalo, že zatekanie sa prejavuje ďalej. Mesto Prešov si preto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu k hydroizolácii podchodu, ktorá má určiť presné príčiny vytvárania priesakov a navrhnúť rozsah prác, ktoré sú potrebné na odstránenie zatekania. Dokumentácia má zároveň určiť či bude v tejto súvislosti potrebná aj rekonštrukcia frekventovanej štvorprúdovej cesty nad podchodom, s čím súvisí aj komplexná hydroizolácia podchodu z vonkajšej strany.

Foto: presov.sk

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA