Skip to content
Menu
Menu

POČAS PANDÉMIE STÚPLO MNOŽSTVO ODPADU

Prečítať článok

(ako) – Karanténa počas pandemického obdobia priniesla do života Prešovčanov rôzne zmeny. Prejavilo sa to aj na množstve odpadu, ktorý vyprodukovali domácnosti. Stúpol o 25 percent. V meste pribudli aj čierne skládky. 

V Prešove sa počas pandémie zvýšili nároky na odvoz a likvidáciu odpadu. Niektorí ľudia  „upratovali“ a nárazovo vyhadzovali veľké kusy nábytku a šatstva, iní zas zaplňovali smetné koše v meste určené na príležitostný odpad smetnými vrecami a obalmi od jedla. Produkcia odpadu v meste Prešov celkovo stúpla o 25%. „Napríklad v apríli odviezli Technické služby mesta Prešov 43 ton plastov, čo je o 30 ton viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V prepočte ide o takmer pol kila plastu na každého obyvateľa mesačne. V tom istom období stúplo v Prešove o 33 ton aj množstvo vyseparovaného skla v porovnaní s aprílom 2019, kedy bolo vyvezených 44 ton. Množstvo vytriedeného papiera stúplo o 5 ton,“ informoval hovorca radnice Vladimír Tomek.

Pribudli čierne skládky

V meste boli zaznamenané aj nové čierne skládky. Radnica preto vyzýva obyvateľov mesta, aby nezanedbávali separáciu odpadu a v prípade, že sa potrebujú zbaviť väčších kusov nepotrebných vecí, nech využijú zberné dvory na Jesennej a Bajkalskej ulici. Sú otvorené už aj v sobotu. „Zároveň vyzývame všetkých Prešovčanov, aby v prípade, že objavia nelegálnu skládku, bezodkladne upovedomili mestskú políciu. Rovnako vyzývame občanov, ktorí si vo svojom okolí všimnú preplnený kontajner, aby to nahlásili spoločnosti Technické služby mesta Prešov na e-mailovej adrese: assist@tsmp.sk. V prípade, že nájdete na ulici preplnený malý odpadkový kôš, môžete to nahlásiť mestskému úradu na e-mailovej adrese: petronela.galdunova@presov.sk,“ dodal Tomek.

Foto: presov.sk