Skip to content
Menu
Menu

Vláda pri riešení poskytovania verejných poštových služieb uvažuje zapojiť aj súkromný sektor

Prečítať článok

5.6.2024 (SITA.sk) – Vláda chce riešiť poskytovanie služieb vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej poštovej siete. Návrh v stredu schválila s tým, že koncepčný materiál posúdi a spracuje osobitná medzirezortná pracovná skupina zriadená ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru).

Ten ju má vymenovať do 31. augusta 2024, pričom návrh koncepcie riešenia poskytovania služieb vo verejnom záujme vo verejnej poštovej sieti má na vládu predložiť do 31. decembra 2025.

Konsolidácia štátnej spoločnosti

Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zachovať čo najväčšiu konsolidáciu štátnej spoločnosti Slovenská pošta. Zámerom je udržať rozsah poštovej siete, ako aj dostupnosť a kvalitu poskytovania poštových služieb.

Tiež mieni zabezpečiť kvalitný prístup k službám všeobecného záujmu s cieľom podpory sociálnej a územnej kohézie, a to trvalo udržateľnou a všeobecne dostupnou verejnou poštovou sieťou, jej modernizáciou s ohľadom na potreby a požiadavky štátu.

Vzhľadom na digitalizáciu verejných služieb a potrebné zlepšovanie prístupu obyvateľov k nim, pri riešení problematiky sa bude brať do úvahy aj možnosť zapojenia súkromného sektora.

Univerzálna poštová služba

Bývalá vláda schválila vlani vo februári Poštovú politiku do roku 2028. Tá načrtáva ďalšie smerovanie poštových služieb s osobitným dôrazom na trvalo udržateľnú univerzálnu poštovú službu pri zohľadnení nových trendov na trhu a meniacich sa potrieb používateľov poštových služieb.

Zámerom je vytvárať podmienky na ďalšie rozvíjanie hospodárskej súťaže a na poskytovanie kvalitných poštových služieb. Z tohto materiálu okrem iného vyplynula pre Ministerstvo dopravy SR úloha podporovať v rámci medzirezortnej spolupráce využitia verejnej poštovej siete na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme a iných služieb pre štát.

Vybavenie viacerých úradných záležitostí

Verejnú poštovú sieť využíva štát sčasti aj v súčasnosti, keď prostredníctvom špecializovaných pracovísk pobočiek pôšt umožňuje obyvateľstvu vybaviť si viaceré služby štátu, resp. úradné záležitosti.

Napríklad výpis z obchodného registra, listu vlastníctva, registra trestov, či kópiu z katastrálnej mapy alebo služby zaručenej konverzie. A to priamo na jednom mieste bez potreby ďalšieho cestovania s relevantnou platnosťou verejných listín použiteľných na právne účely.

Momentálne takéto služby zabezpečuje 600 pracovísk pobočiek Slovenskej pošty, rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Vzhľadom na jedinečnosť poštovej siete, ktorá mala ku koncu roka 2022 celkom 1 469 pobočiek, tak predstavuje jednu z najdostupnejších kontaktných sietí,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

Viac k témam: Ficova vláda 2023 – 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), Minister dopravy a výstavby SR, poštové služby, Pracovna skupina
Zdroj: SITA.sk – Vláda pri riešení poskytovania verejných poštových služieb uvažuje zapojiť aj súkromný sektor © SITA Všetky práva vyhradené.