Skip to content
Menu
Menu

Cesta predmetov z dejín obce Župčany do vitrín múzea v Prešove

Župčany sú na východnom Slovensku relatívne známa dedina. Obec je známa z celoslovenského pohľadu, a to nielen v prostredí literárnych historikov, predovšetkým vďaka 23 ročnému pôsobeniu jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov 19. storočia, historikovi a dramatikovi Jonášovi Záborskému (1812-1876). Tejto významnej osobnosti slovenských dejín venovali naši predchodcovia v múzeu od konca 50. rokov 20. storočia hneď niekoľko výstav, výskumov či publikácií.

Vo všeobecnosti je možné povedať, že obec Župčany má v dejinách múzejníctva osobitné postavenie. Od roku 1966 tam bola inštalovaná pamätná izba Jonáša Záborského, ktorú zriadilo vtedajšie Múzeum Slovenskej republiky rád (dnešné Krajské múzeum v Prešove). Táto pamätná izba bola umiestnená v obecnej klasicistickej kúrii po rodine Puľských. Neskôr bola pamätná izba modernizovaná a rozšírená a od roku 1976 už pôsobila v Župčanoch ako vysunutá literárna expozícia s názvom Expozícia literárnych tradícií východného Slovenska, ktorá zachytávala dejiny literatúry východného Slovenska od najstarších čias po 70. roky 20. storočia. Táto expozícia fungovala v obci do roku 2003.

Nebol to však len Jonáš Záborský, kto urobil túto obec známu. Popri osobnostiach ako Štefan Kollárčik (1796-1869), ktorý bol v roku 1850 menovaný za rožňavského biskupa; spisovateľovi, prekladateľovi a politikovi v čase druhej svetovej vojny Andrejovi Germuškovi (1902-1992) či významných jedincoch, ktorí sa v rámci svojich možností zameriavali na jej vývoj a rozvoj (starostovia, významné rodiny, farári, kultúrni pracovníci, poslanci, folkloristi, športovci a športové kluby, obchodníci, hasiči, kronikári, učitelia…) to boli najmä jej obyvatelia, ktorí jej vtlačili (a dodnes vtláčajú) jej svojbytný ráz a ktorí v minulosti prakticky utvorili „Záborského Chujavu“.

Predmety zo Župčianskej minulosti, najmä od poslednej menovanej skupiny ľudí, tvoria podstatnú časť najnovšej výstavy v Krajskom múzeu v Prešove s názvom „Z truhlice do vitríny“. Veľká časť týchto predmetov sa do múzea dostala na základe zmluvy o spolupráci medzi obcou a múzeom, z ktorých sme pripravili výstavu.

Jej hlavnou myšlienkou je prostredníctvom predmetov darovaných obcou Župčany predstaviť časť základných činností, ktoré musia pracovníci v múzeu pri práci s predmetmi absolvovať. Táto výstava tak na jednej strane prezentuje predmety z dejín obce Župčany, významné aj všedné,  a na strane druhej prevedie návštevníka procesom múzejnej činnosti od prijatia predmetu až po jeho využitie v praxi – práve preto má výstava podnázov, ktorý sa začína slovami „Cesta zbierkových predmetov…“.

Návštevník tak pri jej prezeraní zistí informácie o podrobnostiach v nadobúdaní zbierkových predmetov, ich odbornej evidencii a revízii, oboznámi sa so spôsobmi ako sa v múzeu dbá na bezpečnosť a ochranu zbierkových predmetov, ako približne vyzerá vedecko-výskumná činnosť odborného pracovníka múzea a akými spôsobmi sa predmety môžu následne sprístupňovať.

Všetky tieto procesy predstavujeme na základe predmetov z etnografie a histórie, ktoré nám obec Župčany darovala, ďalej z predmetov, ktoré sme nadobudli do múzea z tejto dediny v skoršom období, ale aj s príkladmi predmetov, listín, kníh a pomôcok, ktoré pracovník v múzeu využíva pri výkone svojej pracovnej činnosti.

Vernisáž tejto výstavy sa koná v utorok 21. júna 2022 a výstava bude návštevníkom v múzeu prístupná do konca augusta tohto roka. Na prehliadke výstavy sú všetci návštevníci Krajského múzea v Prešove srdečne vítaní.

Mgr. Erik Ondria, PhD.
Historik

Krajské múzeum v Prešove