Skip to content
Menu
Menu

Poslanci PSK rozdelili vyše 3,85 milióna eur z Výzvy pre región

Aj tento rok sa budú realizovať projekty v regiónoch za pomoci Prešovského samosprávneho kraja. Z Výzvy pre región na ne kraj vyčlenil už s navýšenou alokáciou 3,85 miliónov eur. Najväčšia suma poputuje na výstavbu a rekonštrukciu športovísk.  

Celkovo 3,85 miliónov eur rozdelili krajskí poslanci v rámci Výzvy pre región na pondelkovom (13.6.) Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Z 201 prijatých žiadostí napokon podporili 94 projektov.

„Výzva pre región je úspešná dotačná schéma, ktorá sa každým rokom teší čoraz väčšej popularite. Keďže nám tento rok prišlo viac žiadostí s vyššou požadovanou alokáciou, než sme čakali, rozhodli sme sa navýšiť pôvodnú sumu 3,7 miliónov eur o ďalších 150-tisíc eur. Teší ma, že sme opäť mohli podporiť zmysluplné projekty a pomôcť tak rozvíjať život v regiónoch nášho Prešovského kraja,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

V rámci Výzvy pre región rozdelili poslanci viac ako 510-tisíc eur medzi 13 žiadateľov v programe Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu. V Prešovskom kraji tak pribudne BikePoint v Poprade-Kvetnici, oddychové zóny v Komárove a Dlhom Klčove, vyhliadková veža nad obcou Údol či útulňa pri Žobráku v obci Hervartov.

V programe Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok bolo podporených 23 žiadateľov, ktorí si rozdelia takmer 940-tisíc eur. Za financie obnovia sypanec v Oľšavici, oplotenie biskupskej záhrady v Spišskom Podhradí, pokračovať budú i II. etapou obnovy NKP hrobky rodiny Barkóczy pod Hradom Čičva.

Najvyššiu dotáciu, 2,19 miliónov eur, získalo 52 žiadateľov v programe Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. Vďaka financiám sa napr. zrekonštruuje telocvičňa ZŠ Gaboltov, vybuduje sa Street workoutové ihrisko v Ľubici,  postaví sa tribúna k futbalovému ihrisku v obci Chotča, či dostavia sa hasičská zbrojnica pre dobrovoľných hasičov v Nižnom Hrušove.

V programe Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo úspešných šesť žiadostí za viac ako 206-tisíc eur. Dotácie pomôžu žiadateľom zrekonštruovať kotolňu v Liečebni sv. Filomény vo Vranove nad Topľou, opraviť budovu zariadenia v Zámutove či vyriešiť problém čističky odpadových vôd v centre sociálnych služieb v Rokytove pri Humennom.

Výzva pre región je len jednou zo štyroch grantových schém kraja. Samospráva poskytuje dotácie aj v rámci Výzvy poslancov PSK, kde tento rok rozdelila 1,86 miliónov eur a Výzvy predsedu PSK, kde putovalo 500-tisíc eur. Tohtoročnou novinkou je Výzva participatívny rozpočet s alokáciou 130-tisíc eur, o ktorej rozhodla verejnosť v apríli.

Zdroj: PSK