Skip to content
Menu
Menu

DAD si v novej inscenácii Ani mak posvietilo na vzťah človeka a prírody

Vzťah človeka a prírody v 21. storočí na Slovensku podáva v umeleckej skratke ďalší príspevok do repertoáru Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove pod názvom Ani mak. Premiéra novej inscenácie je pripravená na piatok 4. júna v sídle DAD.

Podľa hosťujúcej režisérky predstavenia Petry Kovalčíkovej a spoluautorky scenára Kataríny Vozárovej – obe nie tak dávno skončili štúdium na Akadémii umenia v Banskej Bystrici a pre obe je to prvá spolupráca s profesionálnym divadelným telesom – je inscenácia postavená na kontraste medzi tým „čo rozpráva“ televízna obrazovka a tým, aký je skutočný stav životného prostredia na Slovensku.

„Prvú časť našej inscenácie som vyložene postavila na koncepte televízie, druhá časť už narába s niektorými postavami a motívmi z Nevesty hôľ od Františka Švantnera. Veľmi som chcela uplatniť metódu kolektívnej tvorby všetkých členov inscenačného kolektívu, ale panujúca zložitá pandemická situácia v prípravnom období mi to neumožnila v plnej miere,“ poznamenala P. Kovalčíková.

Pri tejto aktuálnej téme sa však nesnažili moralizovať, ale „iba vypichnúť“ problémy a východisko pri ich riešení nech hľadá divák. Dodala, že na príprave predstavenia pracovali v „zrýchlenom tempe“, ale je so spoluprácou s DAD spokojná.

V obrátenom garde to konštatoval herec Jozef Pantlikáš, ktorý plnil úlohy aj asistenta réžie. Poznamenal: „Dlho sme nič nerobili, a tak pri príprave tejto inscenácie som mal pocit, že všetci sú radi za možnosť popracovať si.“

J. Pantlikáš je jediným zástupcom staršej generácie v hereckom kolektíve, ktorý v inscenácii Ani mak dostal príležitosť. Ďalší piati – ako povedala režisérka – „komorného obsadenia“ sú mladí členovia činoherného tímu DAD: Iveta Fejková, Zdenka Kvasková, Vladimír Roháč, Michal Kucer a Ladislav Ladomirjak.

Umelecký šéf súboru herec a pedagóg Ľubomír Mindoš sa vyjadril na margo skúšobného obdobia v podobe on-line, že „nič absurdnejšie neexistuje, čo sme zažili“. Odpadol totiž najdôležitejší systém spolupráce režiséra a hercov. Na druhej strane videl v príprave predstavenia veľa entuziazmu, čo ho veľmi potešilo.

Inscenačný tím dopĺňajú hosťujúci scénograf Michal Bugáň, hosťujúca autorka kostýmov Alžbeta Vakulová, hudba nazvaná This is Kevin je dielom „z vlastnej dielne“ DAD.

Marko sa vyjadril tiež k priebehu tejto sezóny, ktorá je mimoriadne komplikovaná v dôsledku obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19. „Náš dramaturgický plán na tohoročnú časť sezóny 2020/2021 vyzeral ináč. Ešte dávnejšie mala byť premiéra rozprávky, ale museli sme ju odložiť a možno k nej dôjde koncom júna. Aj táto inscenácia mala mať premiéru skôr, no napokon sa to nedalo urobiť.“

Zatiaľ poslednou – v poradí treťou – premiérou v tejto sezóne bola hra na podklade textu Mirandolina od Carla Goldoniho. Uviedli ju v DAD 18. decembra a odvtedy už nebola ani jej druhá premiéra a ani žiadne ďalšie predstavenie.

DAD navyše nemohlo praktizovať svoju známu bohatú zájazdovú činnosť v mestečkách a obciach severovýchodného Slovenska, kde žijú tak povediac prívrženci tohto divadla. Ani v júni sa ešte nechystajú vystupovať v žiadnom z nich. Odohrajú štyri predstavenia – ako to bolo aj prv – vždy v stredu večer v Prešove.

DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá svoje predstavenia v rusínskom jazyku. To pripravované Ani mak (v preklade do rusínčiny Ані мак, autorom je Jaroslav Sisák) je v tejto 75. (vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove) v poradí 384. premiérou. Z prostriedkov komisie pre rusínsku národnostnú kultúru realizáciu inscenácie podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Jozef Jurčišin
Foto:Braňo Štefánik