Skip to content
Menu
Menu

Ernest Rákoši namaľoval dielo Torňa pri potulkách šarišskou krajinou

Prečítať článok

Zbierkový fond si Šarišská galéria v Prešove budovala od základov vlastným výskumom. Zo zbierky z prelomu 19. a 20. storočia vlastní kolekciu diel prešovských výtvarníkov, ku ktorým patrí, staršej generácii Prešovčanov dobre známy Ernest Rákoši, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a výtvarného života na východnom Slovensku.

Svojou tvorbou zaujal mnohých obyvateľov mesta Prešov a zapísal sa do jeho histórie nielen svojou bravúrnou prácou v plenéri, ale aj svojou úprimnou a srdečnou povahou. Ako uvádza I. Groško (1973): „Po celé desaťročia ho sprevádzali v uliciach Prešova zvedavé pohľady okoloidúcich. Chatrným zovňajškom, interesantným výzorom a niekedy i čudáckym správaním pripomínal niektorým bohéma, u iných vzbudzoval predstavu úbožiaka. Avšak Ernest Rákoši bol predovšetkým dobrým maliarom a priamym, nekompromisným človekom.“

Rukopis Ernesta Rákošiho v sebe obsahuje lásku k prírode, úprimnosť a impresívne harmonicky ladené ťahy štetca, ktoré sa pohrávajú so svetlom a tieňom daného okamihu. Individualita v zobrazení prírody sa v jeho tvorbe miešala so zachytením fyziognomických čŕt portrétovaného spolu s námetmi doplnenými o ľudskú štafáž.

Technika alla prima

Dielo s názvom Torňa z roku 1942 sa už svojím malým formátom stáva typickým príkladom dynamickej olejovej maľby, prevedenej technikou „alla prima“ na kartóne, ktorú Ernest Rákoši často používal pri svojich potulkách šarišskou krajinou. Jeho cesty smerovali k najbližším korytám riek v povodí Sekčova, Torysy. A práve okolie Prešova mu poskytlo pokojné prostredie pre prácu.

Torňa má zase pôvodný vzhľad

V diele Torňa zachytil tok pokojnej rieky, obkolesenej stromami. Maľba postupom času stratila svoju sviežosť a bolo nutné pristúpiť k jej očisteniu. Povrch maľby bol znečistený špinou a zafixovaným prachom, ktorý zakrýval intenzitu farebného tónu a potláčal jeho kvalitu. Po odstránení špiny pomocou organických rozpúšťadiel a neutralizácii terpentínom, bola maľba zabezpečená ochrannou vrstvou voskovo-damarového laku a dielo nadobudlo svoju pôvodnú slávu.

Kolekcia diel od Ernesta Rákošiho prítomná v zbierkovom fonde Šarišskej galérie v Prešove je bohatá na zobrazenie dynamického zachytenia krajiny en plein-er, t. j. priamo v plenéri.

Dielo Torňa je kvalitnou ukážkou spôsobu maľby v exteriéri. V súčasnosti Šarišská galéria v Prešove pri príležitosti 140. výročia narodenia E. Rákošiho sprístupnila výstavu s názvom Sloboda – Ernest Rákoši. Aktuálna pandemická situácia však neumožňuje vidieť výstavu „naživo“, ale je možné ju vzhliadnuť ponorením sa do virtuálneho sveta na https://sarisskagaleria.sk/virtualne-prehliadky/.

Andrej Liščinský