Skip to content
Menu
Menu

Hasičská striekačka firmy István Kȍhler

Prečítať článok

Krajské múzeum v Prešove vo svojej stálej expozícii venovanej dejinám hasičstva prezentuje širokú škálu dobovej hasičskej techniky. Zastúpené sú jednoduché ručné dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na konský záprah, motorové striekačky, agregáty, vzácna celodrevená cechová striekačku z konca 18. storočia,  parná striekačka viedenskej firmy Knaust i hasičské automobily z 30. rokov minulého storočia.

Jednotlivé striekačky predstavujú nielen určitý stupeň technického vývoja v danom období, vyjadrujú zároveň aj finančné možnosti ich bývalých majiteľov. Tomuto pohľadu zodpovedá aj jeden z vystavovaných exponátov, motorová piestová striekačka na konský záprah Dobrovoľného hasičského zboru v Krompachoch.

Jej jedinečnosť spočíva v tom, že bola vyrobená budapeštianskou firmou István Kȍhler v roku 1912, pričom výrazná motorizácia hasičskej techniky na Slovensku sa začala až v druhej polovici 20. rokoch minulého storočia a realizovala sa iba so súhlasom technickej komisie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

 

S motorizovaním  štvorkolesových ručných striekačiek na striekačky kombinované sa začalo už pred prvou svetovou vojnou. Boli upravované  na ručný pohon ako aj na pohon s benzínovým motorom. Takto zmodernizovanú striekačku si nemohol dovoliť  každý hasičský zbor, resp. obec či mesto. Pre mestečko Krompachy, vtedy významné stredisko baníctva a hutníctva, to nepredstavovalo závažný problém. Na prelome 19. a 20. storočia dosahovalo mesto a tamojšia železiareň najväčší rozmach.

Striekačka Krompašská Kohler 1912

Železiareň zamestnávala vyše 3500  obyvateľov a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. Priaznivé hospodárske podmienky umožnili mestu objednať na tú dobu modernú striekačku u budapeštianskej  firmy István Kȍhler. Firma v silnej konkurencii výrobcov hasičskej techniky /Tarnóczy, Geitner és Rausch, Walzer Ferencz a i./ vtedy zaviedla piestové čerpadlá spojené s benzínovým motorom. Odborná polemika  zameraná na technické parametre  striekačky v časopise Hasičské listy  v roku 1944  vyznela  pre krompašskú striekačku veľmi priaznivo.

V hodnotení sa uvádza, že napriek jej  výrobe ešte v roku 1912, výkonom a spoľahlivosťou sa vyrovná hociktorej  najmodernejšej striekačke  s centrifugálnym čerpadlom. Poukazuje sa zároveň na fakt, že v čase prebiehajúcej polemiky parížske vojenské hasičstvo získalo automobilovú striekačku s rovnakým rýchlobežným piestovým čerpadlom v továrni na automobily „Somua“.

Novátorské technické riešenie striekačky firmy István Kȍhler a skutočnosť, že podobná striekačka sa v múzeách s hasičskou technikou na území bývalého Rakúsko-Uhorska nezachovala, rozhodlo, že v roku 1998 bola rakúskymi hasičskými znalcami   navrhnutá na medzinárodnú výstavu v Rakúsku. Výstava pod názvom „Hasičstvo za  Rakúsko-Uhorska“ sa uskutočnila na zámku Halbturn v spolkovej krajine Burgenland. Striekačka firmy István Kȍhler spolu s ďalšími 28 exponátmi zo zbierky požiarnej ochrany Krajského múzea v Prešove reprezentovala na tejto výstave Slovenskú republiku.

Pri technických údajoch striekačky sa uvádza: Štvorkolesová motorová piestová striekačka so štvorvalcovým dvojitým motorom na konský záprah, s vozovým zariadením z kutého železa, stavaná na oceľových perách. Počet valcov – 4, priemer valcov – 100 mm, uloženie valcov – stojaté, počet sacích a výtlačných hrdiel – 2 sacie a 4 výtlačné, maximálny dostrek – 42 m, druh paliva – benzín, chladenie motora – vodné.

Mgr. Igor Lazorík,
Krajské múzeum v Prešove