Skip to content
Menu
Menu

Daňové priznanie podalo takmer štyristo tisíc daňovníkov

Prečítať článok

(pv) – Už len týždeň a pol zostáva daňovníkom na to, aby si splnili svoju povinnosť a podali daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok. Do týchto dní si ju splnilo 394.217 daňovníkov, pričom viac ako polovica z nich podala daňové priznanie elektronicky. Zvyšok tvoria buď oznámenia o odklade alebo si klienti nechávajú splnenie svojej povinnosti, už tradične, na poslednú chvíľu.

Daňové priznanie k dani z príjmov musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 31. marca tohto roka (vrátane). Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní, zatiaľ si túto povinnosť k dnešnému dňu splnilo 394.217 daňovníkov, pričom 51 % z nich,  teda 235 715 daňových priznaní, podali klienti elektronicky,

Ak daňovník nestíha alebo nemôže podať daňové priznanie pre pandémiu koronavírusu, oznámi finančnej správe predĺženie lehoty. Tento rok tak môže urobiť zjednodušeným spôsobom. Na adresu: podnety@financnasprava.sk zašle email, v ktorom uvedie všetky potrebné údaje. Takýto email finančná správa zaeviduje a klienti majú odklad vybavený. Samozrejme, naďalej platí, že oznámenie môže daňovník doručiť aj prostredníctvom pošty, kuriérom či doniesť na daňový úrad osobne.

Ponechať posunutie lehoty na podanie daňového priznania na individuálnom rozhodnutí každého jedného daňovníka považujeme za najlepšie možné riešenie. Plošné zákonné posunutie lehoty pre všetkých by mohlo spôsobiť viaceré komplikácie, ako sa to ukázalo v období prvej vlny pandémie:

  • neskoršie vracanie preplatkov nárokovaných v podanom daňovom priznaní – daňovník by musel čakať až do augusta na vrátenie svojho vzniknutého preplatku;
  • nutnosť platenia vyšších preddavkov na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie až do uplynutia posunutej lehoty na podanie daňového priznania,
  • plošné neskoršie poukázanie prostriedkov z asignácie dane (2%) neziskovým organizáciám – tieto by opäť dostali finančné prostriedky s niekoľkomesačným oneskorením.

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, podáva takéto oznámenie cez všeobecné podanie na portáli FS. Parlament by však mal zajtra rokovať aj o rozšírení zjednodušeného oznámenia emailom aj pre povinne elektronicky komunikujúcich klientov.