Skip to content
Menu
Menu

Hľadá sa kniha kraja

Už 5. ročník súťaže o najlepšie knižné tituly Prešovského samosprávneho kraja je spustený. Jubilejná „Kniha roka“  prináša tento rok aj niekoľko zmien.

Súťaž o Knihu roka PSK už tradične vyhlasuje Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v spolupráci s partnermi, regionálnymi knižnicami v Bardejove, Humennom, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku, Vranove nad Topľou a Levoči.

Ciele súťaže sú jasné

V posledných rokoch sa na Slovensku situácia s vydávaním kníh zlepšila. Okrem beletrie si svoje miesto na trhu postupne upevňuje aj odborná literatúra. Verejnosť sledujúca knižné trendy má dostatočný prehľad o „mainstreamovej“ literatúre, no v propagácii zaostáva regionálna tvorba. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo v Prešovskom kraji organizujú piaty ročník súťaže Kniha roka PSK: „Cieľom súťaže je predovšetkým propagácia a podpora domácej regionálnej knižnej tvorby,“ uviedla vedúca Odboru kultúry PSK Emília Antolíková s tým, že aj tento rok sa súťaž koná pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.

Ako doplnila Iveta Hurná, riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, na lokálnej úrovni vychádza veľa kvalitnej literatúry, len jej často chýba dobrá reklama, ktorá by rozšírila povedomie o jej existencii. „Kniha roka PSK je stabilnou súťažnou platformou s dostatočným renomé medzi autormi a vydavateľmi. Jedinou podmienkou, aby sa knihy mohli do súťaže zapojiť, je ich spätosť s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky, osobou autora textovej alebo obrazovej časti,“ zdôraznila Hurná.

Anketa štartuje vo februári

Knižnice súťaž oficiálne zahájili 4. februára. V prvej fáze Knihy roka PSK 2021 môže verejnosť knihy nominovať v kategórii krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež a zároveň v kategórii odborná literatúra. Tatiana Hudačková z projektového a marketingového oddelenia krajskej knižnice informovala: „Od 15. marca sa spustí verejné hlasovanie ukončené 15. apríla 2022. Verejnosť bude môcť odovzdať svoj hlas nominovaným knihám v dvoch formách: buď vyplnením hlasovacieho lístka alebo online formulára dostupného na stránkach všetkých regionálnych knižníc. Víťaz verejného hlasovania ankety získa Cenu verejnosti.“ Keďže organizátori už dobre poznajú silné aj slabé stránky, snažia sa z ročníka na ročník zlepšovať aj kvalitatívnu stránku súťaže. „Už minulý rok sme v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a partnerskými knižnicami upravili niektoré pravidlá ankety. Pridali sme aj hodnotenie odbornej poroty, ktorá udelí aj tento rok tri ceny v oboch súťažných kategóriách,“ doplnila Iveta Hurná, riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava, ktorá súťaž vyhlasuje.

V tomto ročníku sa organizátori rozhodli, že zber nominácií zabezpečia jednotlivé regionálne knižnice. Zároveň budú verejne dostupné aj anotácie k jednotlivým knihám zaradeným do ankety. „V neposlednom rade sme sa tento rok, aj  vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii, vrátili k možnosti hlasovať za Knihu roka PSK i prostredníctvom tlačených hlasovacích lístkov, ktoré budú dostupné priamo v regionálnych  knižniciach,“ doplnila Hudačková.

Podmienky súťaže a všetky dôležité informácie o hlasovaní nájde verejnosť podrobne rozpísané na webových stránkach a sociálnych sieťach všetkých regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja. Slávnostné vyhlásenie súťaže za účasti predstaviteľov kraja a členov odborných porôt je naplánované v máji 2022.

Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh najprv v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a následne, ako putovná výstava v regionálnych knižniciach Prešovského samosprávneho kraja.

Michaela Demková
KPOH

Foto: KPOH