Skip to content
Menu
Menu

Hlasujte za záchranu dreveného kostolíka v Brežanoch

(pv) – Iniciatíva Poklady Slovenska, už tradične venovaná obnove a osvete v oblasti historického dedičstva na našom území, pokračuje svojou hlavnou fázou. Ľudia si môžu vybrať jedno z deviatich, rokmi chátrajúcich diel a dať mu svoj hlas. Je medzi nimi aj drevený gréckokatolícky kostolík sv. Lukáša v Brežanoch pri Prešove.

Víťaz hlasovania, ktoré prebieha na stránke www.nadaciavub.sk/poklady do 15. júna, dostane grant od Nadácie VÚB vo výške 30-tisíc eur na odborné zreštaurovanie.

Drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r. 1727 a zasvätený je sv. Lukášovi. Táto starobylá zrubová stavba sa dosť líši od ostatných drevených chrámov východného obradu a skôr ju možno zaradiť medzi drevené kostoly gotizujúceho charakteru. Chrám tvoria dve konštrukčne odlišné časti – dva pravouhlé zruby svätyne a lode, ku ktorým je pristavaná stĺpiková veža, dnes nesúca dva zvony. Interiéru dominuje štvorradový, už zreštaurovaný ikonostas z roku 1733 z dielne haličsko-karpatského okruhu.

 

Zásadným problémom prežitia drevenej stavby je dnes veľmi zlý stav drevenej hmoty spodných častí zrubových stien a stĺpikovej konštrukcie veže. Bezpodmienečne je nevyhnutná urýchlená výmena odhnitých a poškodených zrubových trámov a častí zrubu, oprava rozpadávajúcej sa podmurovky, podláh a sanačné ošetrenie drevnej hmoty.

Dielo vybrala nezávislá komisia odborníkov

O tom, ktoré pamiatky majú šancu uchádzať sa o grant, rozhodla aj tento rok komisia odborníkov z oblasti obnovy a reštaurovania. Vybrala ich spomedzi takmer 270 získaných nominácií, ktoré mohol v prvej fáze predložiť ktokoľvek, komu nie je osud starobylých diel ľahostajný.

Súťaž Poklady Slovenska sa dlhodobo zameriava na obnovu drobných stavieb, ucelených častí ich výzdoby, vzácnych obrazov, sôch či iných umeleckých diel. Experti zrealizovali analýzu súčasného stavu všetkých nominácií, posúdili ich významnosť a historický kontext a pri odporúčaní finalistov prihliadali aj na odhadované nároky na nevyhnutné reštaurátorské práce.