Skip to content
Menu
Menu

V zariadení pre seniorov na Cemjate pribudne nová stavba

(pv) – Starý objekt Bona Via, ktorý je súčasťou areálu Zariadenia pre seniorov Harmónia – Cemjata, nahradí modernejšia budova. Mesto Prešov už pozná víťaza verejnej súťaže, no uzatvorenie zmluvy ešte musí prerokovať mestské zastupiteľstvo. Následne bude podaná žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kapacita zariadenia pre seniorov na Cemjate, ktorého zriaďovateľom je mesto Prešov, sa môže už onedlho rozšíriť. V areáli zariadenia sa počíta s výstavbou nového prízemného objektu s čiastočne využitým podkrovím. Pripravovaná stavba bude situovaná na ploche existujúceho objektu Bona Via, ktorý má v súčasnosti kapacitu pre 8 klientov a 4 opatrovateľov.

Nová budova s rozlohou takmer 935 m² bude kapacitne postačovať pre 40 klientov, vrátane seniorov s obmedzenou schopnosťou pohybu ako aj tých, ktorí nie sú schopní samostatného pohybu a pre 20 pracovníkov, ktorí budú pracovať v trojzmennej prevádzke.

„Okrem modernizácie materských a základných škôl, ktoré slúžia pre naše deti a žiakov, nezabúdame ani na našich najstarších obyvateľov, medzi ktorých patria aj klienti zariadení pre seniorov. Počas aktívnych rokov svojho života boli veľkým prínosom pre naše rodiny i celé mesto a teraz si zaslúžia prežiť jeseň svojho života v príjemnom a modernom zariadení,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Starý objekt Bona Via, ktorý nie je dispozične vhodný pre takýto typ zariadenia, čaká asanácia vrátane časti schodiska v exteriéri. Na rovnakom mieste sa potom začne s výstavbou modernej budovy, ktorá je navrhnutá ako trojtrakt so strednou spojovacou chodbou a bunkami ubytovania smerom na východ a západ.

V strede dispozície je navrhnutá spoločenská miestnosť, priestor pre opatrovateľky, recepcia, jedáleň a denná miestnosť opatrovateliek. Vstupná časť objektu – závetrie je prekrytá strechou, samotný vstup je so zádverím. Podkrovie je čiastočne využité na umiestnenie strojovne vzduchotechniky a skladov sezónnych vecí. Prístup do podkrovia je cez sťahovacie schody ovládané elektricky.

Stavbu zrealizuje spoločnosť MARCUS INDUSTRY, a.s., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Cena diela je 1 056 021,10 eur s DPH, pričom 87 019,55 eur plánuje mesto Prešov financovať z vlastných zdrojov a zvyšných 969 001,55 eur prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Trvanie výstavby je 18 mesiacov od odovzdania staveniska. Predchádzať tomu však musí schválenie účelu výstavby a prerokovanie uzatvorenia zmluvy v mestskom zastupiteľstve. Následne bude podaná žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Foto: presov.sk