Skip to content
Menu
Menu

ZŠ Československej armády v Prešove získala certifikát Škola eTwinning 2021-2022

Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila Základnej škole Československej armády v Prešove certifikát „Škola eTwinning 2021-2022“.

Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila Základnej škole Československej armády v Prešove certifikát „Škola eTwinning 2021-2022“.

V projektoch totiž využívali aj platformu eTwinning pre elektronickú spoluprácu škôl. Zrealizovali 2 online projekty, ktoré boli prezentované prostredníctvom e-Booku. Okrem toho prostredníctvom eTwinningu virtuálne realizovali aktivity, ktoré publikovali na stránke školy.

Kolektív pedagógov pod vedením Mgr. Magdy Kyseľovej úspešne rozvíjal eTwinningovú spoluprácu, zanietene a s nadšením riešili úlohy a aj napriek ťažkej dobe sa im podaril úspech, ktorý všetkých potešil.

Erasmus K1, je projekt, ktorý je zameraný na partnerstvá škôl, je založený na výmene žiakov a pedagógov. Realizujú ho od roku 2019. Projekt ZŠ Čsl. armády má názov Národné dedičstvo pre naše spoločné Európske dedičstvo a spolupracujú na ňom so školami z Fínska, Grécka, Poľska, Portugalska a Talianska. Projekt ako taký je tematicky zameraný na kultúrne dedičstvo jednotlivých krajín, jeho odovzdávanie i uchovávanie, vzbudzovanie záujmu žiakov o vlastnú históriu, kultúru, tradície. Veľký dôraz kladie aj na inklúziu, teda zapojenie žiakov so špeciálnymi potrebami, i sociálne slabších, odovzdávanie skúseností medzi generáciami, spoluprácu s lokálnymi organizáciami.

„Pretože situácia s koronavírusom bola v tomto školskom roku na celom svete vážna, nemohli sme cestovať, a tak sme s partnermi komunikovali online. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí, kde sme diskutovali jednak o jednotlivých témach nášho projektu a tiež o ďalšej spolupráci. Projekt bol predlžený do konca šk. roka 2021-2022,“ hovorí riaditeľka školy Mgr. Ľubica Kohániová.

„Vaším aktívnym prístupom, vynaloženým úsilím a tvrdou prácou ste sa zapísali do zoznamu excelentných, otvorených a inkluzívnych vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa môžu pýšiť týmto titulom najbližšie dva roky. Ceníme si Vaše úsilie pri šírení inovatívnych prístupov, inklúzie, bezpečnosti pri práci s digitálnymi technológiami a v neposlednom rade za odovzdávanie dobrej praxe a nadväzovanie spolupráce,“ uvádza sa v liste Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v ktorom minister školstva Branislav Gröhling škole poďakoval.

„Toto ocenenie je pre nás odmenou, ale zároveň aj veľkým záväzkom pokračovať v tejto práci. Verím, že prostredníctvom zanietených pedagógov sa nám podarí úspešne pokračovať v týchto projektoch,“ hovorí pani riaditeľka.

Základná škola Československej armády 22 v Prešove sa už niekoľko rokov úspešne zapája do medzinárodných projektov Erasmus K1 partnerstvá škôl  a K2 vzdelávanie pedagógov. V súčasnosti bol škole schválený ďalší projekt K1 partnerstvá škôl, kde bude koordinátorom projektu a kde je  zapojených 5 krajín.

„Prajeme si iba, aby sa situácia vo svete zlepšila a aby naši žiaci mohli opäť vycestovať za svojimi kamarátmi do rôznych kútov sveta, aby si zlepšili angličtinu, aby spoznali nové regióny, ich zvyky a tradície. My pedagógovia, aby sme spoznali iné školské systémy, aby sme sa dokázali porovnať s inými školami vo svete a priniesli si nové skúseností, ktoré môžeme využiť pri práci s našimi žiakmi,“ dodala na záver pani riaditeľka.

Zdroj: ZŠ Československej armády Prešov