Skip to content
Menu
Menu

Jesenný Prešov je pohladený poéziou

Ak sa pýtate kam za kultúrou v meste, tak jednoznačne do knižnice. Krajská knižnica v Prešove odštartovala literárnu jeseň festivalom, a to bol len začiatok. Okrem zvyčajných podujatí pripravila aj sériu stretnutí s poéziou a jej autormi.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove usilovne pracuje, aby verejnosti priniesla atraktívne literárne podujatia. „Knižnice 21. storočia nie sú len výdajným miestom kníh, ale slúžia aj ako centrum kultúry a centrum pre rôzne komunity. Naším cieľom je priblížiť sa k týmto štandardom a veríme, že to postupne ocenia nielen naši čitatelia, ale aj celá verejnosť,“ zdôraznila v úvode riaditeľka knižnice Iveta Hurná.

Podľa jej slov sa im tento cieľ postupne darí napĺňať, avšak dodáva: „Chýbala mi ešte prezentácia súčasnej poézie, ktorú mám osobne veľmi rada. Uvedomujem si, že je to umelecký menšinový žáner, verejnosťou podceňovaný. Dokonca, stretla som sa s názorom, že ide o vymierajúci žáner. Počas mesiacov október, november a december by sme v knižnici radi dokázali, že je to omyl.“

DOTYKY 21

V októbri spustili, s podporou Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Kultúra nás spája, projekt Dotyky 21. Cieľom cyklu je sprístupniť súčasnú poéziu a jej autorov modernému človeku. Priniesť ju bližšie nielen komunite, ale aj študentom stredných škôl. „Nový projekt nie je výlučne o poézii. Vystavali sme ho aj na princípoch ako je participácia a partnerstvo. Knižnica sa pri jeho realizácii spojila so strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, no i s Divadlom Jonáša Záborského,“ informovala Tatiana Hudačková z Projektového a marketingového oddelenia.

Podľa jej slov je cieľom projektu priniesť do bežného denného zhonu kúsok umenia, a to prostredníctvom prepojenia kvalitnej súčasnej slovenskej poézie, prednesu, ale i dobrej hudby. Pilotný ročník projektu Dotyky 21 spustili už minulý mesiac a v moderovanom programe sa študentom aj verejnosti predstavili poeti Eva Luka a Ladislav Lipcsei.

Básne v školských laviciach

Jeden deň v mesiacoch október, november a december sa tak vďaka básňam premení z obyčajného na mimoriadny. Autori svoju poéziu najprv počas vyučovacích hodín predstavia študentom piatich participujúcich stredných škôl. Tatiana Hudačková doplnila: „Keďže ide o pilotný ročník rozhodli sme sa osloviť školy, s ktorými sme už v minulosti spolupracovali. Napríklad Školu umeleckého priemyslu, Strednú zdravotnú školu a iné.“ Záujem zo strany pedagógov a vzdelávacích zariadení v Prešove bol podľa organizátorov neprehliadnuteľný. „Poézia nikam nezmizla, ona je tu, len je ju potrebné novým generáciám predstaviť s individuálnejším prístupom. Napríklad v podobe besied s autormi priamo počas vyučovania,“ zdôraznila Iveta Hurná.
Z osobných stretnutí so žiakmi neskrývala radosť ani spisovateľka Eva Luka. Podľa jej slov je poézia: „Nenahraditeľným komunikačným prostriedkom, ktorý sa k ľuďom dostáva tak, že osloví ich srdce.“

Večer s poéziou

Ak sa človek rozhodne načúvať poézii, do života mu vnesie nielen umenie, ale napríklad aj lásku, ktorá je najväčšou inšpiráciou Ladislava Lipcseia. Spolu s Evou Lukou svoje umenie, zároveň aj kúsok duše, odhalili počas Večera s poéziou určeného verejnosti. „Názov projektu Dotyky 21 nebol zvolený náhode. Počas podujatí na školách či verejných besedách sa chceme spolu dotknúť poézie. Poézia sa totižto nedá uchmatnúť a ani zobrať. Som presvedčená, že sa jej môžeme len zľahka dotknúť, a tak jej dovoliť, aby sa ona dotkla nás. O to sa snažíme aj počas jesenných večerov v Prešove,“ konštatuje Iveta Hurná.

Na novembrové „Dotyky“ prijali pozvanie poeti Veronika Dianišková a Erik Jakub Groch. Moderátorom večera bude spisovateľ, literárny vedec a kritik Ján Gavura. Ako hudobný hosť sa predstaví multiinštrumentalista Michal Smetanka.

Všetky dôležité informácie o cykle Dotyky 21 nájdete na stránke knižnice a jej sociálnych sieťach. Viac o projekte si môžete prečítať aj na plagátoch, spolu s ukážkami básnickej tvorby jednotlivých zúčastnených autorov počas cestovania Mestskou hromadnou dopravou Prešov.

Michaela Demková
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava
Foto: KPOH