Skip to content
Menu
Menu

Jubilejná výstava akademického maliara Petra Kocáka v Univerzitnej knižnici PU v Prešove

Prečítať článok

PETER KOCÁK: GRAPHIA 60/60

V sobotu 20. februára 2021 bola v priestoroch Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) a zároveň na jej webovom sídle (www.pulib.sk) sprístupnená jubilejná výstava grafických diel Petra Kocáka – akademického maliara a vysokoškolského pedagóga Filozofickej fakulty PU. Udialo sa tak na deň presne po 20-tich rokoch od otvorenia výstavy grafík „All my women?“, ktorej autorom bol tiež Peter Kocák.

Vtedy išlo nielen o jeho prvú výstavu v UK PU, ale vôbec o prvú výstavu profesionálneho umelca, ktorú knižnica usporiadala. Za tých 20 rokov UK PU poskytla svoje výtvarné priestory pre takmer 200 individuálnych alebo skupinových výstav umeleckých (výtvarných) diel – malieb, kresieb, grafík, trojrozmerných objektov, posterov či fotografií.

A. Durer

Dr. hab. Peter Kocák, akad. mal., PhD. sa narodil 15. júla 1961 v Čiernej nad Tisou a vyrastal v Stropkove. V rokoch 1976 – 1980 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. V štúdiu ďalej pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore voľná grafika a knižná ilustrácia. Na vysokej škole bol študentom významných slovenských umelcov I. Rumanského a O. Dubaya.

Od roku 1989 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ grafiky na Prešovskej univerzite v Prešove. Venuje sa prevažne grafike (lept, suchá ihla, mezzotinta, mediryt), maľbe, kresbe, logotypu a fotografii. Okrem toho sa zaoberá aj čínskou kaligrafiou, kde patrí medzi najlepších kaligrafov, ktorí nepochádzajú z Číny.

Peter Kocák realizoval vyše 250 výstav (samostatných aj kolektívnych) v renomovaných výstavných sieňach na Slovensku a v zahraničí (najmä v Európe, ale aj v Ázii, Afrike, Južnej a Severnej Amerike). Viaceré jeho diela získali ocenenia na medzinárodných grafických výstavách. Uveďme aspoň niektoré z najnovších (vystavené teraz v UK PU):

  • 1. cena za grafiku: Medzinárodná výstava umenia, Bangalore, India, Znovuzrodenie Venuše, 2021,
  • 2. cena: Medzinárodná výstava exlibris, Trakai, Litva, Unicorn (The Morning), 2020,
  • Čestné uznanie: Medzinárodná vystava grafiky, Ostrow Wielkopolski, Poľsko, A. Dürer, 2019,
  • 1. cena: Medzinárodná výstava grafiky, Barcelona, Španielsko, Don Quijote, 2017.“

Peter Kocák vo svojom príhovore k otvoreniu výstavy uviedol: Jadrom výstavy „Graphia 60/60“, je šesťdesiat grafických listov v technikách mezzotinta a suchá ihla, ktoré sú umiestnené v hlavnej výstavnej sieni knižnice (študovni). Počet prác je symbolický a vzťahuje sa k môjmu tohtoročnému životnému jubileu. Sú tu zastúpené práce rôznych formátov. Druhou, oddelenou časťou výstavy, sú tri série, cykly.

Prvý cyklus tvoria abstraktné diela vytvorené technikou „rocker“ – moja vlastná technika podobná mezzotinte, no jej podstata spočíva v práci výlučne len s kolískou (rockerom), ktorá nazrňuje povrch medenej dosky bez použitia iných nástrojov na vytváranie svetiel na obraze. Je to novátorská technika, úspešne prezentovaná na medzinárodných výstavách v zahraničí.

Druhý cyklus grafík tvoria abstraktné hĺbkotlačové grafické listy, vytvorené experimentálne, maľované karborundovou pastou na medené plechy, následne vytlačené z hĺbky ako akvatinta. Tieto gestické, až takmer zenové grafiky, sú mojou snahou dostať do hĺbkotlače témy, ktorými sa zaoberám v mojej čínskej abstraktnej tušovej, veľkoformátovej maľbe. Snažím sa teda previesť túto tušovú maľbu do grafiky čo možno najvernejšie a najintenzívnejšie a s čo najväčšou autenticitou maliarskeho gesta. Tretí cyklus výstavy pozostáva z piatich kresieb zvláštnou technikou.

Je to málo známa a najmä nepoužívaná renesančná technika silverpoint, kresba striebrom na špeciálne pripravený podklad na papieri. Spolu je vystavených 96 grafických prác.

Kurátorkou výstavy je Mgr. art. Zuzana Kaliňaková, ktorá vo svojom kurátorskom príhovore uviedla: V dvoch miestnostiach priestoru Univerzitnej knižnice PU bude mať návštevník výstavy jedinečnú príležitosť žasnúť nad možnosťami grafických techník. Graphia 60/60 predostiera celú krásu grafiky samotnej. V porovnaní s predchádzajúcimi výstavami Peter Kocák teraz stavia do popredia abstraktnú tvorbu. Figurálnosť a motív ženy ustupujú a do popredia vychádza nová poloha umelca, ako ju nepoznáme. Citeľné je hlboké ponorenie, mystika, stíšenie, vynechanie nepodstatného, zacielené pozorovanie. Musím skonštatovať, že táto výstava jedného z našich popredných majstrov grafiky si rozhodne zaslúži nielen záujem širokej verejnosti, ale aj výstavných ustanovizní.

Znovuzrodenie Venuše

Peter Kocák je známy aj ako aktívny priaznivec elektronických sociálnych médií (napr. facebook, instagram, flickr, wiki…), preto vo virtuálnom priestore je možné nájsť ďalšie zaujímavé informácie o ňom, a najmä jeho bohatej tvorivej umeleckej činnosti.

Aj z tohto dôvodu a tiež vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa organizátori výstavy spolu s autorom rozhodli sprístupniť ju aj vo virtuálnom priestore, a to na webovom sídle knižnice, kde je možné okrem zvyčajných príhovorov a fotografií nájsť aj hlavnú časť výstavy – 60 grafických diel (ako e-publikáciu) a hlavne vyše 30 min. autorský videokomentár k výstave (YT), ktorý je pútavým rozprávaním autora o vystavených dielach a použitých grafických technikách a zároveň môže slúžiť (nielen) študentom výtvarného umenia ako študijný materiál.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu si výstavu v UK PU budete môcť prezenčne pozrieť až po skončení lockdownu a uvoľnení protipandemických opatrení.

Unicorn (The Morning)

Autor: Ing. Peter Haľko
Foto: UK PU a @petinoh (portrét)