Skip to content
Menu
Menu

Kultúrne organizácie PSK majú nové virtuálne prehliadky

Možnosť nahliadnuť do priestorov štyroch kultúrnych organizácií Prešovského samosprávneho kraja majú všetci záujemcovia bez ohľadu na aktuálne covid opatrenia. Župa si pre nich pripravila špeciálne virtuálne prehliadky. Štyri kultúrne organizácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa môžu pochváliť novými špeciálnymi virtuálnymi  prehliadkami. Krajská samospráva podporila tento projekt sumou 6700 eur.

Doteraz totiž disponovali kultúrne organizácie s virtuálnymi prehliadkami, ktoré boli zamerané skôr na dočasné výstavy, resp. neponúkali rozšírené možnosti interaktívneho používania. Nové virtuálne prehliadky pozývajú záujemcov nahliadnuť aj do ďalších častí organizácie, ktoré možno doposiaľ nenavštívili.

Do prvej fázy vzniku nových virtuálnych prehliadok sa zapojili štyri kultúrne inštitúcie kraja:

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Tatranská galéria v Poprade, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.„Naším cieľom bolo adekvátne reagovať na aktuálnu situáciu v súvislosti s dodržiavaním protipandemických opatrení, ktoré na dlhší čas znemožnili verejnosti prístup do priestorov kultúrnych organizácií. Aktuálne má vďaka novým virtuálnym prehliadkam široká verejnosť možnosť prehliadnuť si niektoré interiéry organizácií ako pozvánku na ich osobnú návštevu. Prehliadky sú obohatené o rôzne zábavné prvky ako pexeso, maľovanku, tajničku, kvíz, šach, či možnosť zalistovať si v knihách a historických fotografiách,“ ozrejmila vedúca Odboru kultúry Emília Antolíková.

V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela čaká online návštevníkov napríklad 3D pohľad do knižnice z akvária a tiež 3D zábery Kláštora františkánov. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni ponúka okrem slovenskej verzie aj anglickú jazykovú mutáciu pre zahraničných návštevníkov a ovládanie i pre nevidiacich pomocou klávesnicových skratiek.

Výnimočná prehliadka NASA Solar System a pozorovanie nočnej oblohy online sú okrem iného pripravené vo virtuálnej prehliadke Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. Vo virtuálnom svete Tatranskej galérie v Poprade si môžu záujemcovia prezrieť okrem priestorov aj umelecké diela v rámci stálej expozície Odkryté hodnoty s možnosťou maximálneho zväčšenia prezentovaných obrazov s ich popisom.

Do ďalších fáz tvorby a zverejňovania virtuálnych prehliadok by mali byť postupne zapojené všetky kultúrne organizácie Prešovského kraja. V pôsobnosti župy je ich v súčasnosti celkovo 27.

Lea Heilová


Prvé virtuálne prehliadky priestorov kultúrnych organizácií sú dostupné na nasledujúcich odkazoch:

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni: https://hrad-stara-lubovna.3-d.sk/

Tatranská galéria v Poprade: https://www.tatragaleria.3-d.sk/

Okresná knižnica Dávida Gutgesela: https://kniznica-bardejov.3-d.sk/

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku: https://possvidnik.3-d.sk/