Skip to content
Menu
Menu

Od zrna po múku

14. septembra 2022 Krajské múzeum v Prešove sprístupnilo výstavu Od zrna po múku, ktorá dokumentuje históriu mlynov a mlynárskeho remesla. Mlyny patrili medzi najrozšírenejšie  tradičné výrobné prostriedky. Boli centrom rozvinutej dobovej technológie a zohrávali významnú technickú, ekonomickú a civilizačnú úlohu. 

Vďaka priaznivým hydrografickým podmienkam na území Slovenska prevažovali vodné mlyny, ktoré sa nachádzali takmer v každej obci či meste. Vrcholom mlynárstva bolo 19. storočie, kedybolo na území Slovenska viac ako 4500 mlynov, z čoho vodných vyše štyritisíc. Okrem nich  tu fungovali suché a veterné mlyny. 

Na výstave je kladený dôraz predovšetkým na mlyny severovýchodného Slovenska  v poriečí Torysy a jej prítokov. Prezentuje aj najstaršie spôsoby spracovania obilia na múkudrvením či kamenným rotačným mlynčekom, žarnovom, ktorý bol v Európe všeobecne rozšírený od raného stredoveku a v ľudovom prostredí sa udržal popri technicky dokonalejších vodných mlynoch až do konca 19. storočia, výnimočne, najmä v horskej karpatskej oblasti až do polovice 20. storočia. Keďže technológia mletia múky vplývala na produktivitu mlynov, prirodzeným vývojom boli suché mlyny, veterné a vodné postupne vytláčané mlynmi nezávislými  na prírodných zdrojoch energie.. Nahradzovali ich  tzv. umelé mlyny, ktorénastúpili s priemyselnou revolúciou od polovice 19. storočia.  Na svoju prácu využívali vodné turbíny, parné motory, neskôr spaľovacie motory a po roku 1919 aj elektromotory. Vznikali veľkokapacitné mlyny s celoročnou prevádzkou priamo v obilninárskych oblastiach. Nové technológie spôsobili postupný útlm, ba až zánik mlynárstva ako tradičného remesla. No zásadný a definitívny zásah do existencie mlynov nastal  po roku 1948. Mlyny boli zoštátnené a prevádzka malých mlynov bola postupne zastavená.

Panelová výstava dokumentuje textom a fotografiami revolučné technologické zmeny a pútavú históriu samotného mlynárstva. Obohatená je o makety mlynov poskytnuté Slovenským technickým múzeom v Košiciach a umeleckými dielami popredných  maliarov a výtvarníkov, ktorí sa inšpirovali touto tematikou. Pochádzajú zo zbierky Krajského múzea v Prešove, Krajskej galérie v Prešove a Východoslovenského múzea v Košiciach.

Výstava potrvá do 27. novembra 2022.

​​​​​​​​​Mgr. Igor Lazorík

​​​​​​​​​Krajské múzeum v Prešove