Skip to content
Menu
Menu

Otvorený list zástupcov Kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku premiérovi Slovenskej republiky – Eduardovi Hegerovi, a ministerke kultúry – Natálii Milanovej

Prečítať článok

Vážený pán premiér, vážená pani ministerka kultúry,

s obrovským znepokojením vnímame posledné medializované správy o novom spore medzi ministrom financií a ministrom hospodárstva, ktorého následkom sú zastavenie dotácií na nájomné, zatiaľ neukončená schéma preplácania nákladov pre právnické osoby z kultúry, a najmä pocit bezmocnosti a hnevu v našej komunite. Odmietame byť opäť rukojemníkmi osobných sporov členov vlády!

Dovoľujeme si pripomenúť, že sme prví museli prestať pracovať v marci 2020, a s malou prestávkou v júli a auguste (kedy sa aj tak naše open air aktivity nedali pripraviť a realizovať s dostatočným predstihom a reálnym ekonomickým výsledkom), nemôžeme pracovať dodnes! Odmietame slová niektorých vládnych predstaviteľov, že „teraz už môžeme normálne pracovať, lebo prišlo uvoľnenie opatrení“!

V našom prostredí to takto nefunguje, nedokážeme naše aktivity (podotýkame, že ide o aktivity, ktoré nie sú nijako dotované štátnymi prostriedkami, naopak, sú to napospol aktivity, ktoré naopak, do štátneho rozpočtu prinášajúprostriedky viacerými spôsobmi) naštartovať, odpromovať a predať za taký krátky čas, aký nám do leta ostáva.. A mnohé aktivity budú rovnako, ako aj v roku 2020, jednoducho opäť nerealizovateľné.

Nehovoriac už vôbec o kultúrnych priestoroch (kluboch, kultúrnych centrách, domoch kultúry, nezriaďovaných divadlách a podobných priestoroch, a tiež aj eventových a iných agentúrach), ktoré v lete ani svoju činnosť, viazanú na interiér, ani vykonávať nemôžu.. Tieto priestory sú na pokraji krachu, a ak sa pre ne skončí dotácia na nájomné, mnohé skončia nadobro.

Keďže pomoc v roku 2020 bola naozaj katastrofálna, mnohé subjekty i jednotlivci prežili do dnešných dní iba vďaka úsporám, pôžičkám a úverom. Áno, v roku 2021 sa v rámci zmenenej komunikácie medzi MK SR, ministerkou kultúry, a rôznymi organizáciami z kultúry podarilo nastaviť dve dobré schémy pomoci pre neziskové organizácie a fyzické osoby, ale, podotýkame, že ich berieme ako opravu tých nie najlepšie nastavených z roku 2020. A ešte stále prebiehajúca – neukončená schéma pomoci na MH SR, väčšiu časť právnických osôb v KKP jednoducho minula.

Snažíme sa za naše asociácie byť v roku 2021 čo najviac nápomocnými MK SR pri pomoci pre KKP, čo sme ukázali aj pri spomínaných dvoch schémach, či pri kreovaní COVID semaforu pre kultúru. Ukázali sme, že vieme svojím poznaním prostredia byť platnými partnermi.

Dnes sa ale nachádzame na úplnom dne, naša infraštruktúra, nie budovaná štátom, ale, našou vlastnou vyše 30.ročnou činnosťou, je v troskách, a rok 2021 nebude pre našu komunitu oveľa lepší, ako bol rok 2020.

Pán premiér, pani ministerka, vyzývame vás týmto naším listom na okamžité stretnutie s relevantnými partnermi, najmä z nezriaďovanej a „živej“ kultúry, aby ste, spoločne s nami, bezodkladne, rýchlo, účinne, adresne, dokázali nastaviť pomoc pre rok 2021, a rozvojové rámce pre ďalšie roky po pandémii. Už nemáme čas, naši ľudia už nemajú čo stratiť, a sú ochotní už ísť aj cestou občianskej neposlušnosti.

Preukázali svoju integritu, slušnosť, úctu, to, že chápali pandemický stav a problémy svojich spoluobčanov i Vlády SR, avšak, je najvyšší čas sa o im naozaj pomôcť, postarať sa o celé naše prostredie, o to skôr, že naše prostredie dokázalo až do pandémie žiť z výsledkov vlastnej činnosti, bez štátnych dotácií a prostriedkov. Je čas tento dlh začať riešiť, pretože, ide aj o elementárnu kultúru a kultúrnosť nášho národa, živobytie tisícov občanov tejto krajiny a ich rodín, a v neposlednom rade aj o ekonomický prínos KKP a kultúry pre SR.

Pretože, ak sme minulý rok hovorili, že kultúra v SR vytvára cca 1,8% HDP, dnes už vieme, po tom, ako sme sa snažili zosúladiť nesprávne SK NACE kódy pridelené našim subjektom Štatistickým úradom SR na správne, že objem HDP v kultúre je na úrovni reálne dvojnásobnej, ako boli dovtedy dostupné, neúplné, dáta.

Myslíme si, že riešením by bolo napríklad aj to, ak by všetky budúce schémy a podporné mechanizmy prešli do gescie MK SR, pretože dnes trieštenie medzi MD SR, MK SR a MH SR prináša iba neporiadok, vyhováranie, a prehadzovanie zodpovednosti medzi subjektami navzájom. Myslíme si tiež, že MK SR je dlhodobo v rámci príspevku zo štátneho rozpočtu hlboko poddimenzované, a to aj v prípade, keď malo v gescii iba subjekty v rámci zriaďovanej kultúry, nehovoriac už o tom, že v dnešnej situácii pribudli aj subjekty z nezriaďovanej kultúry.

Stále vnímame neúčasť kultúry /mimo budov a kultúrnych pamiatok/ v Pláne obnovy ako obrovskú chybu, pretože, mrháme takto možnosťou naštartovať opäť procesy najmä v tom, čo je pandémiou zasiahnuté najviac – v infraštruktúre. Bolo by vhodné, ak by sme sa dokázali rozprávať aj na túto tému, teda, akým spôsobom Vláda SR chce v budúcich rokoch napomôcť prostrediu KKP k znovunaštartovaniu, a najmä ďalšiemu rastu.

Pandemická doba, a kríza s ňou spojená ponúka MK SR a Vláde SR obrovskú šancu na ozajstné štrukturálne zmeny na MK SR, a celkového postavenia kultúry a kultúrnosti v spoločnosti, po 32. rokoch, keďže MK SR zatiaľ takouto zmenou neprešlo, a väčšina procesov je nastavená mimo reality, do obdobia pred rokom 1989.

Žiadame vás týmto o urýchlené konanie vo vyššie uvedených témach, my, naše organizácie, i mnohé ďalšie reálne fungujúce organizácie z prostredia kultúry a KKP, ponúkame kapacity a skúsenosti, aby sa tak udialo. Chceme a vieme byť konštruktívnymi partnermi, vypočujte nás, je skutočne 5 minút po 12.tej, žiadame Vás, pán premiér, spoločne s pani ministerkou kultúry, o čo najskorší termín stretnutia.

S úctou,

Hudobná Únia Slovenska

Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS

Združenie promotérov a festivalov na Slovensku

Zástupcovia ticketingových spoločností v SR

BTL Komunikačná asociácia

Nezávislé divadlá Slovenska

Asociácia DJov a hudobných producentov Slovenska

United Music Academy