Skip to content
Menu
Menu

Prešovská participatívna platforma na Týždni otvoreného vládnutia: Výstava Korupcia – skutok sa deje

Mali by byť občania súčasťou rozhodnutí svojej vlády? Aké by mali byť riešenia, aby bola vláda zodpovedná voči svojim občanom? Ako vyzerá partnerstvo občianskej spoločnosti a verejnej správy? Odpoveď nielen na tieto otázky ponúkol Týždeň otvoreného vládnutia, ktorý už po piaty raz zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hovorilo sa aj o boji proti korupcii v právnom štáte, či prístupe k volebnému právu. Tento rok bol však oproti predchádzajúci iný, Týždeň otvoreného vládnutia 2020 s podtitulom Partnerstvo, participácia a právny štát pod lupou, bol vysielaný online.

Pôvodne plánované trojdňové stretnutie bolo “zhutnené” do jedného dňa. Organizátori pripravili “Créme de la créme” z pôvodného programu na štvrtok 24. septembra 2020. V tento deň “streamovali” tie najsilnejšie diskusie, ktoré mali byť zažiť naživo v Starej tržnici.

Určite by sa dalo dlho polemizovať  o stave právneho štátu na Slovensku. Diskusia “Slovensko a princípy právneho štátu” priniesla zaujímavé pohľady. Ďalší online stream hľadal odpovede na veľmi diskutovaný prístup k volebnému právu.

Pre mnohých je to skôr utópia než realita, no sú aj takí, ktorí v to veria! Úplne nový a veľmi zaujímavý pohľad priniesla panelová diskusia o ingredienciách participácie, líderstve, odvahe úradníkov pracovať s rôznorodosťou a zavádzať inovatívne postupy, ale aj o tom, prečo sa radšej prikláňame k tradičnému byrokratickému vládnutiu, vynútenej poslušnosti, autoritatívnym príkazom a zákazom, ako k spoločne tvoreným pravidlám a politikám, založeným na úcte k racionalite, férovosti a transparentnosti.

Téma boja proti korupcii je v našej spoločnosti výsostne aktuálna. V rámci online verzie Týždňa otvoreného vládnutia 2020 Peter Kovařík – dočasne poverený vedením Policajného zboru SR – diskutoval o korupcii, úplatkárstve, možnostiach v oblasti prevencie a represie korupcie a o tom, či máme šancu raz uvidieť svetlo na konci tunela.

V Bratislave ani tentoraz nechýbali zástupcovia Prešovskej participatívnej platformy, do diskusie sa zapojili znovu netradične, výstavou. “Náš projekt sa prezentoval medzinárodnou výstavou kresleného humoru Korupcia – skutok sa deje a bol súčasťou vystúpenia Petra Kovaříka, zastupujúceho prezidenta policajného zboru SR. Naša vzájomná spolupráca sa začala v roku 2017 pri realizácii preventívno – vzdelávacieho projektu “Korupcia –  skutok sa deje “, ktorý bol kombináciou prednášok a medzinárodnej výstavy kresleného humoru inštalovanej na vysokých a stredných školách a  hosťami boli aj zástupcovia FBI , ktorí informovali aj o medzinárodnom kontexte tohoto negatívneho javu,” dodáva Peter Rázus, autor, koordinátor projektu a štatutár občianskeho združenia Prerag.

Keďže Prešovská participatívna platforma je projekt vzájomnej spolupráce občanov, poslancov a úradníkov MsÚ Prešov, Týždeň otvoreného vládnutia bol aj miestom konfrontácie a nových skúseností. “Podujatie mi pomohlo vrekonvalescencii po diagnostikovaní  výraznej občianskej apatie podporovanou nedôverou k formálnym autoritám, predstierajúcim záujem o participáciu. Inšpiratívne boli prezentácie projektu SenioSiTy  Janky Lukáčovej z prešovskej mimovládnej organizácie Dianovum i besedy na tému Ingrediencie participácie  za účasti prof. Jany Plichtovej, Dušana Ondrušeka a ďalších. Zaujímavé boli  aktuálne  poznatky  o stave korupcie a normatívach v štátnej správe, o ktorých hovoril práve Peter Kovařík, dočasne poverený  prezident Policajného zboru SR,” okomentoval prínos jednotlivých prednášok Peter Rázus.