Skip to content
Menu
Menu

Rákociho palác rozozvučia staré melódie aj Prešovský graduál

(pv) – Krajské múzeum v Prešove pripravilo pre svojich návštevníkov ochutnávku zo svetskej hudby 17. a 18. storočia. Kapela Musica Historica z Budapešti vystúpi v Prešove po prvýkrát.

Počas prezentácie skladieb mnohých známych autorov od konca renesancie až po melodiku východoeurópskeho baroka zaznejú aj rôzne dobové hudobné nástroje.

Zoskupenie Musica Historica pôsobí od r. 1988 a koncertovalo už vo viacerých erurópskych krajinách. Podľa umeleckého vedúceho skupiny prezentujú starú hudbu Uhorska, ako aj strednej Európy.

„Koncert v Prešove je pre nás poctou a napĺňa nás veľkou radosťou. Toto mesto je totiž dôležitým centrom uhorských, ako aj stredoeurópskych kultúrnych dejín, a to nielen kvôli architektonickým pamiatkam, ale aj z hľadiska dejín hudby,“ hovorí István Csörsz Rumen, umelecký vedúci skupiny.

Veľké štýlové prúdy dejín európskej hudby sa podľa jeho slov zlievali s miestnou tradíciou, v našom priestore s maďarskou, slovenskou a poľskou melodikou. Pripomína pri tom aj turecké, chorvátske a rumunské vplyvy. Z tohto kultúrneho dedičstva si hudobníci pripravili rôzne ľúbostné, zábavné a vojenské piesne ako aj tanečné melódie.

„Vybrali sme hlavne notové zbierky vzniknuté na Hornej zemi, teda na území dnešného Slovenska. V súvislosti s Prešovom určite všetkým príde na um takzvaný Prešovský graduál, rukopisná zbierka melódií tunajších evanjelikov, ktorá vznikla okolo roku 1630,“ vysvetľuje Csörsz Rumen.

Ako ďalej hovorí, pre Prešovčanov bude určite zaujímavý aj dobrodružný životopis Georga Daniela Speera – Uhorský alebo sedmohradský simplicissimus z roku 1683.

„Autor v ňom píše o svojich potulkách, teda o potulkách mladého, takzvaného vežového hudobníka okolo roku 1653 po Prešove a po okolitých mestách,“ dodáva Csörsz Rumen.

Na koncerte spolupracovali Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove a občianske združenie Rovás z Košíc. Realizáciu programu podporilo aj Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska. Slávnostné vystúpenie pod názvom Hej, zatraste loutňou! sa uskutoční 24. júla 2021 o 19.00 h v átriu Rákociho paláca v Prešove. Vstup na predstavenie je voľný.

Foto: Krajské múzeum Prešov