Skip to content
Menu
Menu

Šarišská galéria otvára dve zaujímavé výstavy

(ako) – Vernisáže oboch výstav sa uskutočnia vo štvrtok 15. októbra. Jedna je venovaná 65. ročnému jubilantovi Dušanovi Sekelovi a ponúka prierez jeho tvorby pod názvom Účtovanie. Druhá, Metamorfózy krajiny, odkrýva poklady zo zbierkového fondu Šarišskej galérie.   

Ako zdôraznil kurátor výstavy Miro Procházka, prehľad tvorby medzilaboreckého rodáka a neskôr Vranovčana Dušana Sekelu k 65. narodeninám je pokusom o načrtnutie jeho vývinu od  študentských rokov  na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (prof. Elvíra Antlová, Robert Dúbravec, Ján Želibský a doc. Ivan Vychlopen) až po prítomnosť.

Zaznamenáva cestu od klasickej maľby, cez ovplyvnenie combine paintingom, po súčasnú geometrickú abstrakciu. Ako tvrdí, nemaľuje to, čo vidí, ale o čom rozmýšľa. Námetmi sú prírodné a fyzikálne javy, vesmír, poznanie dejín umenia, mytológie, vzťah človeka a náboženstva. Často z nich vznikajú monotematické cykly.

Protiklad medzi pokojnými geometrickými tvarmi a žiarivými farbami navodzujúcimi pocit pohybu a dynamičnosti vyvolávajú napätie tušených duševných pochodov, dualizmus človeka: na jednej strane túžiaceho po pokojnom živote a stabilite, na strane druhej posúvať sa vpred a objavovať nepoznané obzory. Plasticitu obrazov posledného obdobia Dušan našiel, keď učil arterapiu na škole pre mentálne postihnutých a slabozrakých. Išlo mu o to, aby sa s dielami mohli hrať, aby mohli po nich putovať prstom a rozvíjať svoju obrazotvornosť. To mu úplne zmenilo tvorbu a pustil sa pracovať týmto smerom.

Venuje sa komornej maľbe, asamblážam, inštaláciám a objektu, pre prešovskú banku, dnes VÚB, v roku 1984 vytvoril v spolupráci s ďalším Vranovčanom, architektom Štefanom Mitrom, kovový reliéf. Dnes žije a pedagogicky pôsobí v Bratislave. Výstava potrvá do 29. novembra.

Metamorfózy krajiny

Podľa kurátorky Alžbety Malíkovej, Metamorfózy krajiny prezentujú zbierkový fond Šarišskej galérie v Prešove a ponúkajú návštevníkom pohľad do malebných krajín meniacich sa pod vplyvom ročných období, a samozrejme pod rukou umelca.

Zastúpení autori sa vyznačujú individuálnym prístupom ku krajine a svojským rukopisom zachytávajú vlastné dojmy, pocity a nálady meniacej sa prírody s jej rozmanitou siluetou. Záhrady, stromy, močiare, lesné cesty, prostredie Tatier a mnoho ďalších motívov sa stali východiskovým bodom v ich tvorbe a postupne prenikli do námetov uznávaných na pôde akadémie, medzi ktoré patrili portréty a historická maľba.

Prestížne postavenie krajinomaľby sa budovalo v dlhšom časovom horizonte, no napokon preniklo do akadémií v podobe Ateliérov krajinomaľby. Vďaka tomu, že krajina neostala len ako „doplnok“ námetu, môžeme prezentovať diela zachytávajúce to, čo je nám najbližšie – prírodu a jej magické premeny. Výstava potrvá do konca januára 2021.

Foto: Šarišská galéria

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA