Skip to content
Menu
Menu

Spišský Jeruzalem otvára cestu k písaniu mladým

Študenti putujúci najstaršou Slovenskou kalváriou s otvorenou dušou, očami a perom v ruke. To je vízia celoslovenskej literárnej súťaže Spišský Jeruzalem. Nová autorská súťaž je určená študentom stredných škôl, zároveň kvinty a oktávy osemročných gymnázií.

„Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem (Ž 122,2),“ s týmto mottom sa počas duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022 predstaví nová literárna súťaž zameraná na tvorbu duchovnej poézie, ale aj prózy mladých. Jej vyhlasovateľmi sú Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.

„Naša knižnica sa do aktivít Dní Spišského Jeruzalema zapája v roku 2022 po prvý raz. Organizátori nás oslovili s návrhom, aby sme usporiadali súťaž v písaní, čím pridáme festivalu aj literárny rozmer,“ informovala riaditeľka regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou Iveta Hurná. Podľa jej slov sa zamerajú na tvorbu študentov stredných škôl, ale i študentov kvinty až oktávy osemročných gymnázií. Autorská literárna súťaž bola oficiálne vyhlásená počas Dní Spišského Jeruzalema 27. – 29. mája 2022.

História, duchovno a odborné hodnotenie

Zámerom vyhlasovateľov autorskej literárnej súťaže je podnietiť mladých ľudí, aby navštívili lokalitu Spišského Jeruzalema. Bezprostredne môžu zažiť aj duchovno-kultúrnu atmosféru festivalu. Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja vysvetlila: „Sme presvedčení, že krása a dejiny historického miesta akým je nepochybne Spišská kapitula, dokáže osloviť srdce i myseľ vnímavého tvorcu.“ Zároveň dodala: „Tento inšpiratívny zážitok môžu študenti preniesť na papier formou poézie, alebo prózy, ktorú nám do súťaže Spišský Jeruzalem môžu zaslať najneskôr do 31. októbra 2022. Kvalitu literárnych textov následne posúdi odborná porota.“

Cieľom súťaže je podľa organizátorov nielen podporiť tvorbu duchovnej literatúry mladých ľudí, ale oboznámiť ich s najstaršou kalváriou na Slovensku, umožniť im objaviť bohatú históriu, faunu a flóru lokality Spišský Jeruzalem. V neposlednom rade môžu študenti stredných škôl nájsť v Spišskej kapitule osobný priestor na meditáciu, no tiež kultúrno-duchovné aktivity.

Písaniu predchádza putovanie

So svojím textom sa do literárnej súťaže môžu zapojiť študenti stredných škôl, ktorí navštívili spomínané duchovné miesta autenticky. „Na vzniku propozícií sa podieľal Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s odbornou porotou a krajskou knižnicou. Zhodli sme sa napríklad aj v tom, že príspevky musia byť napísané v slovenskom jazyku s rozsahom maximálne päť normostrán, čo predstavuje približne 9000 znakov vrátane medzier,“ uviedla vedúca Odboru kultúry Emília Antolíková. Mladí autori môžu svoje texty posielať výlučne v elektronickej podobe.

Riaditeľka Iveta Hurná tiež informovala: „V kategórii poézia môže zaslať jeden súťažiaci najviac päť poetických útvarov. V druhej kategórií – próze, môže autor odovzdať do Spišského Jeruzalema maximálne tri prozaické útvary“.

Vyhlásenie výsledkov súťaže za rok 2022 sa uskutoční v čase 10. ročníka duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Všetky dôležité informácie nájdu záujemcovia priebežne aktualizované na stránkach Spišského Jeruzalema, Prešovského samosprávneho kraja a Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Michaela Demková